facebooktwittermail d

En tiondel av arealen lämnas vid avverkning

Nästan en tiondel av arealen lämnas som hänsynsytor vid föryngringsavverkning. Det visar uppföljningar av både Skogsstyrelsen och Riksskogstaxeringen.

Skotare på hygge i brant sluttning.
I genomsnitt lämnas en tiondel av arealen som hänsynsytor vid avverkning. Arkivbild. FOTO: ULF ARONSSON

Under treårsperioden 2015/16 – 2017/18 lämnades i genomsnitt 9 procent av den föryngringsavverkade arealen som hänsynsytor. Det visar Skogsstyrelsens senaste uppföljning, och det är ungefär lika mycket som vid tidigare uppföljningar 2000–2007 och 2009–2014.

Siffrorna bekräftas också av Riksskogstaxeringens skattning av lämnad hänsynsareal, som för perioden 2011–2019 var 9 procent för hela landet.

Mer i norr

Enligt Skogsstyrelsens senaste uppföljning var arealen hänsynsytor något större i norra och södra Norrland, 10 procent,  jämfört med Svealand och Götaland, där det låg på 8 procent. Av det var 4–6 procent hänsynskrävande biotoper i alla landsdelar. Arealen kantzoner var större längre norrut i landet, från 1 procent i Götaland till 5 procent i Norra Norrland.

Uppföljningen visar också att de lämnade hänsynsytorna har en mycket större andel löv än bestånden före avverkning, samt att volymen lämnad hård död ved ökar samtidigt som volymen mer nedbruten ved minskar.