facebooktwittermail

Ett svenskt ja och två nej i gmo-omröstning

För första gången har Sverige röstat nej till godkännande av en gmo-gröda.

Tre majssorter var i dag uppe till omröstning i den ständiga kommitté där EUs medlemsländer hanterar godkännanden av genmodifierade grödor. Sverige röstade nej till de två nya godkännandena, av 1507 och Bt11, och ja till ett förnyat godkännande av Mon810, den enda genmodifierade gröda som odlas kommersiellt i EU i dag.

EUs expertmyndighet Efsa har bedömt att grödorna är säkra, och den svenska expertmyndigheten Jordbruksverket har gjort samma bedömning, och rekommenderade regeringen att rösta ja i alla odlingsärendena.

Ja tidigare

När majssorten 1507 var uppe till beslut i februari 2014 röstade Sverige ja. Sedan dess har den rödgröna regeringen, med riksdagens välsignelse, antagit en ny linje för hur beslut om godkännanden av genmodifierade grödor ska fattas. Den säger bland annat att Sverige ska rösta nej till odling av en gmo-gröda om den är kopplad till det i vissa växtskyddsmedel aktiva ämnet glufosinatammonium. Bt11 och 1507 är resistenta mot det ämnet.

– Som grund för våra ställningstaganden så tar vi del av den vetenskapliga rådgivning som kommer från expertmyndigheter. Men utöver en vetenskaplig bedömning gör vi en mer samlad politisk bedömning och det har vi också gjort i det här fallet. Och då är vår bedömning att glufosinatammonium är så pass farligt att vi vill motverka att det får spridning, säger Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsministern.

Omröstningen gav ingen kvalificerad majoritet vare sig för eller emot godkännanden. Då avgör EU-kommissionen.