facebooktwittermail d

Ett steg närmare ett flerårigt spannmål

För fyra år sedan etablerades det första försöket med det perenna vetegräset av sorten Kernza på Lönnstorp i Skåne. Nu ska forskarna undersöka hur marken i Kernzaodling utvecklas i ett nordiskt klimat.

Linda-Maria Mårtensson , universitetslektor och forskare vid institutionen för biosystem och teknologi.
Linda-Maria Mårtensson , universitetslektor och forskare vid institutionen för biosystem och teknologi. FOTO: JONATAN JACOBSON

Det fleråriga vetegräset Kernza (Thinopyrum intermedium) är framtaget vid forskningscentret Land Institute i Kansas i USA. Nu testas den nya grödan vid olika forskningsinstitut och universitet runtom i världen. Forskning på Kernza har tidigare inte gjorts i någon större omfattning i Europa. I Sverige bedrivs forskning på SITES försöksstation i Lönnstorp, där ekologin i perenn odling av stråsäd studeras och Kernza används som modellgröda. Resultatet från forskningen ska användas för att kunna introducera flerårig spannmål på en global skala.