facebooktwittermail

Ett steg närmare batteri av papper

I samarbete med Uppsala universitet har Billerud Korsnäs kommit ett steg längre i utvecklingen av ett batteri av cellulosafibrer, en innovation som de anser skulle kunna revolutionera bland annat förpackningsindustrin.

Genom att ytbehandla cellulosafibrer från trä med elektriskt ledande polymerer vill Billerud Korsnäs i samarbete med Uppsala universitet skapa ett batteri av papper.
Genom att ytbehandla cellulosafibrer från trä med elektriskt ledande polymerer vill Billerud Korsnäs i samarbete med Uppsala universitet skapa ett batteri av papper. FOTO: BILLERUD KORSNÄS

I fjol inledde Billerud Korsnäs och Uppsala universitet ett treårigt samarbete för att utveckla pappersbaserade elektrodmaterial. Genom att ytbehandla cellulosafibrer med elektriskt ledande polymerer är målet att skapa energilagring i fiberstrukturer av cellulosa - ett batteri av papper helt enkelt.

Storskalig produktion

Utvecklingsarbetet har nu nått ett steg vidare: Grundforskningen som baserats på ren cellulosa av alger har utvecklats till att fungera med samma typ av fibrer som Billerud Korsnäs använder för att tillverka förpackningsmaterial.

Samarbetsmodellen mellan Billerud Korsnäs och Uppsala universitet ska resultera i teknik för storskaliga produktionsprocesser, och att på sikt kunna producera billiga och miljövänliga pappersbatterier i stor skala och använda dem i till exempel smarta förpackningar.

Hållbarhetsfördelar

”Pappersbatteriet är en avgörande pusselbit i strävan att ta fram smarta förpackningar som kräver små hållbara strömkällor. Energilagring i papper istället för exempelvis litiumbatterier möjliggör biobaserade batterier som kan ingå i cirkulära system, vilket innebär stora hållbarhetsfördelar”, säger Magnus Wikström, teknisk direktör på Billerud Korsnäs, i ett pressmeddelande.

Tillsammans med sensorer kan pappersbatteriet ge förpackningar som kan spåras genom hela transportkedjan, och att i realtid mäta temperatur eller position under en transport. Eftersom elektroderna, batteriet, är baserad på cellulosa från träfiber är förhoppningen att de ska kunna återvinnas tillsammans med kartongen och göras om till en ny kartong eller pappersbatteri.

LÄS OCKSÅ: Även forskning på batterier av lignin

LÄS OCKSÅ: Röda siffror för Billerud Korsnäs