facebooktwittermail d

”Etanolen saknas i EU:s gröna giv”

Med en ny ”grön giv” vill den nya EU-kommis­sionen att 40 procent av de framtida jordbruksstöden ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser i samhället. ­Sverige har en nästan orimligt hög målsättning med 70 procents minskning av utsläppen från transportsektorn mellan 2010 och 2030, skriver Arne Lövgren.