facebooktwittermail

Etanol och biogas behövs mer än någonsin

Det finns en bred samsyn inom forskningen om att ingen enskild fordonsteknik eller enskilt förnybart drivmedel kan göra oss fossilfria inom transportsektorn i dag. Alla hållbara system behövs, tillsammans med effektivare transporter, för att vi överhuvudtaget ska ha en chans att ersätta dagens stora mängd bensin och diesel, skriver professor Pål Börjesson.

Biogas. Arkivbild.
Biogas. Arkivbild. FOTO: GLOBAL WARMING IMAGES/REX/SHUTTERSTOCK/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Denna slutsats har aldrig varit mer påtaglig än nu när klimatutsläppen från vägtransporter åter ökar. Därför är det en självklarhet att vi inte får slarva bort de hållbara system vi redan utvecklat och investerat i sedan många år, etanol och biogas!

Etanol lider fortfarande av den negativa debatt som kulminerade för tio år sedan med kraftigt minskad försäljning av E85 som resultat. Senare studier visar att debatten till stor del var osaklig och inte vetenskapligt förankrad men vissa tekniska brister fanns som har åtgärdats i dag.

Dessutom har certifieringssystem införts som säkerställer att vi i dag tankar etanol som uppfyller alla viktiga hållbarhetskrav. Det finns med andra ord inga miljömässiga eller tekniska skäl att välja bort E85 som klimateffektivt drivmedel.

Biogasen har inte utsatts för motsvarande negativa kampanj som etanolen utan tvärtom via samstämmig forskning lyfts fram som ett drivmedel med många fördelar. Trots detta har inte försäljningen av biogas tagit fart utan bara ökat marginellt.

En orsak till detta är att biogas, liksom E85, framför allt konkurrerar med andra hållbara biodrivmedel och elbilar och inte primärt med bensin och diesel. Den sammanlagda marknaden för hållbara drivmedelssystem växer med andra ord för långsamt.

I dag har vi effektiva styrmedel som stimulerar elbilar och låginblandade biodrivmedel som HVO-diesel. Detta är mycket bra och helt nödvändigt i omställningen bort från bensin och diesel, men detta får samtidigt inte gå ut över E85 och biogas. Kompletterande styrmedel krävs för E85 och biogas och detta brådskar för att få en balanserad ökad utveckling av alla hållbara drivmedels- och fordonsteknikspår.

Sverige har unika förutsättningar att bli mer självförsörjande på hållbara transportbränslen tack vare våra stora biomassaresurser, teknikkunnande och industriinfrastruktur, eller bli ett viktigt exportland. Vi har en stor potential av restprodukter inom skogssektorn, liksom inom jordbruket tillsammans med outnyttjad jordbruksmark.

Forskningen visar på många samhällsekonomiska vinster med ökade investeringar i inhemsk biodrivmedelsproduktion som ligger väl i linje med Sverige som ett ledande industriland där våra förnybara resurser förädlas via innovativ teknik till högvärdiga produkter. E85 och biogas utvecklas nu i snabb takt i många andra länder med Sverige som förebild och det finns inga rationella skäl till varför vi inte själva betydligt bättre tar tillvara och utvecklar våra befintliga investeringar.

Detta är en förutsättning för att vi ska nå målet om en fossilfri fordonsflotta i tid, men kommer också att accelerera vår industriella utveckling inom snabbt växande marknader.

Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.


Företagande