facebooktwittermail

Eskil kylde av skogstoppmötet

Landsbygdsministern Eskil Erlandsson upprepade sitt motstånd mot ett juridiskt bindande skogsavtal vid sitt tal på ministermötet i Oslo.

OSLO ATL

Land efter land, minister efter statssekreterare, vittnade i vackra ordalag om sina egna framsteg för ett hållbart skogsbruk och ställde sig bakom ett europesikt skogsavtal. Men när man kom fram till S, S som i Sverige, lade Eskil Erlandsson sordin på feststämningen på Forest Europes ministerkonferens.

– I djupet av mitt hjärta är tror jag INTE på en gemensam lagstiftning för Europas skogar. Helt enkelt för att en storlek inte passar alla. Vi måste erkänna de klimatmässiga skillnaderna och socioekonomiska förhållandena i våra respektive länder.

Frivilliga linjen

Sverige var motståndare till att ens starta förhandlingarna om ett juridiskt bindande avtal, men vek sig i sista stund, med förbehållet att kunna hoppa av om avtalet hotar Sveriges självbestämmanderätt. I stället vill Sverige att man ska fortsätta på den frivilliga linjen.

– Det frivilliga spåret är den bästa vägen för att stödja utvecklingen av ett uthålligt skogsbruk.