facebooktwittermail

Ersättningar för grödskador ökar

Den statliga ersättningen för skador som gäss orsakat i grödor har de senaste 15 åren flerdubblats. Det är länsstyrelserna som gör besiktningar och bedömer skördebortfall.

Här beräknades den skadade ytan till 2,7 hektar. Höstveten är betad av gäss, men fortfarande grön. ”Jag har varit på stora rapsfält i dag där det bara var jord”, säger Anders Hallengren på Länsstyrelsen i Skåne.
Här beräknades den skadade ytan till 2,7 hektar. Höstveten är betad av gäss, men fortfarande grön. ”Jag har varit på stora rapsfält i dag där det bara var jord”, säger Anders Hallengren på Länsstyrelsen i Skåne. FOTO: HANS DAHLGREN

Bland de enskilda fågelarterna är det tranan som oftast gör störst ekonomisk skada men de olika gåsarterna ligger inte långt efter. Den statliga ersättningen för skador som gäss orsakat har femdubblats på 15 år.