facebooktwittermail d

Ersättningar för grödskador ökar

Den statliga ersättningen för skador som gäss orsakat i grödor har de senaste 15 åren flerdubblats. Det är länsstyrelserna som gör besiktningar och bedömer skördebortfall.