facebooktwittermail

Ersättning för avsättning? Äran!

Finska staten vill att skogsägarna avsätter skog för skydd, utan ekonomisk ersättning. Istället ska det ses som en gåva till fosterlandet till ära av Finlands 100-årsjubileum.

Arkivbild. Finska staten vill att skogsägare utan ersättning ska avsätta skog för skydd.
Arkivbild. Finska staten vill att skogsägare utan ersättning ska avsätta skog för skydd. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Nästa år firar Finland 100 år som självständig stat. Det vill finska staten uppmärksamma genom att vädja till skogsägare att avsätta skyddad skog. Någon ekonomisk ersättning till skogsägarna är inte aktuell, i stället ska det göras för att ära 100-årsjubileet, skriver svenska YLE.

Hundra hektar per landskap

För varje hektar de privata markägarna avsätter så avsätter Forsstyrelsen lika mycket. Målet är att få ihop hundra hektar, eller mer, per landskap.

Finlands jordbruksminister, Kimmo Tiilikainen (C), ser det som en "gåva till fosterlandet", medan MTK, Finlands motsvarighet till LRF, anser att staten borde stå för åtminstone en del av kostnaderna.

Starta en fond

Jord- och skogsbruksministeriet utreder också möjligheten att starta en fond eller stiftelse dit privatpersoner som inte äger skog skulle kunna skänka pengar, pengar som sen kan användas för att köpa skog som ska skyddas.