facebooktwittermail d

Erlandsson vill ha kopeng

I SVT:s Aktuellt på onsdagskvällen lovade landsbygdsminister Eskil Erlandsson driva på för en mjölkkopremie på mellan 1000 och 1500 kronor per ko.

Han förklarar i programmet att skälet till att antalet svenska mjölkbönder ständigt minskar är en mördande internationell konkurrens i kombination med strängare svensk miljö- och djurskyddslagstiftning.

Han vill nu se att delar av EU-stödet används till en premie på mellan 1 000 och 1 500 kronor per mjölkko och han lovar att han och centerpartiet ska driva frågan i de förhandlingar om EU:s långtidsbudget som just nu pågår.

På frågan om han har övriga alliansen med sig svarar han att han "är övertygad om att vi har svenska folket med oss".

Han säger också att svenska konsumenter vill ha svensk mjölk och öppna betesmarker.

LRF Mjölk välkomnar beskedet från Eskil Erlandsson.

"Det var väldigt länge sedan ett statsråd på detta tydliga sätt gick ut och underströk viljan att stärkta konkurrensvillkoren för mjölkföretagen i Sverige. Detta är mycket viktiga och välkomna signaler, säger Gunnar Pleijert, mjölkföretagare och ordförande i LRF Mjölk, i ett pressmeddelande med anledning av Aktuellt-inslaget.¨

Pleijert kommer nu att be om ett möte med landsbygdsministern för att höra mer om hans tankar när det gäller mjölkföretagens villkor och säger sig se fram emot en "fortsatt konstruktiv dialog".

 

Här kan du själv se Aktuellts inslag med Eskil Erlandsson.