facebooktwittermail d

Erlandsson (C): ”Bucht måste komma hem med besked”

I ett möte på fredagen pressades landsbygdministern om att bönderna nu måste få svar från EU: ”Bucht kan inte bara åka ner för att samtala”, säger Eskil Erlandsson.

Eskil Erlandsson, riksdagsledamot för Centerpartiet och vice ordförande i EU-nämnden har pressat landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att få fram besked från EU.
Eskil Erlandsson, riksdagsledamot för Centerpartiet och vice ordförande i EU-nämnden har pressat landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att få fram besked från EU.

I dag samtalade EU-nämnden och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) besökte mötet. Eskil Erlandsson (C) pressade Bucht och frågade ut honom om hur han ska gå tillväga för att få svar ifrån EU under sitt möte som Bucht har på måndag i Bryssel:

– Jag underströk att bönderna måste få ett svar och att Bucht inte bara åker ner för att samtala. Han måste återvända med ett konkret besked, säger Eskil Erlandsson.

Vad kan Bucht göra för att övertyga EU?

– Kommissionen har makten och det är viktigt att han på rådsmötet pressar de andra råden och får dem att förstå hur läget ser ut. I nuläget har Polen velat att krisfonden ska användas och vi borde ställa oss bakom det förslaget, säger Eskil Erlandsson.

Krisfond, regler och förskottsbetalning

Men det är inte bara stödpengar som EU-mötet kan handla om. Erlandsson vill även att Bucht får svar på flera andra frågor.

– Det är oerhört viktigt att vi får svar på om reglerna kommer förändras så att bönderna får sina ordinarie stöd plus extra från krisfonden. Vidare måste vi även få svar på om utbetalningarna kan ske tidigare och dessutom i större summor. Vi behöver även få svar om regler kring att köpa in foder inför hösten. Det är många besked och konkreta svar som Bucht måste komma hem med, säger Eskil Erlandsson.

LÄS OCKSÅ: Bucht träffar EU-kommissionär om torkan

LÄS OCKSÅ: Miljöutskott får inflytande över Cap