facebooktwittermail

Yara och Lantmännen vill erbjuda fossilfri spannmål

Lantmännen och Yara går ut med ett gemensamt erbjudande till livsmedelsbranschen om att kunna producera spannmål nästan helt fossilfritt 2022.

Fossilfri spannmål blir lite dyrare att producera men är ett viktigt steg att ta om man menar allvar med att nå klimatmålen i Parisavtalet, säger Claes Johansson, hållbarhetschef Lantmännen.
Fossilfri spannmål blir lite dyrare att producera men är ett viktigt steg att ta om man menar allvar med att nå klimatmålen i Parisavtalet, säger Claes Johansson, hållbarhetschef Lantmännen. FOTO: JOHAN SEDENIUS

I dag produceras den övervägande delen av de kvävegödselmedelprodukter som används i lantbruket med naturgas. I konventionell odling står det för en viktig del av spannmålsodlingens förbrukning av fossila bränslen. Men mineralgödseltillverkaren Yara planerar att bygga en pilotanläggning där man ersätter naturgas med elektrolys drivet av förnybara energikällor som exempelvis vattenkraft, vindkraft eller solenergi. Därmed kan man tillverka ett fossilfritt kvävegödselmedel.