facebooktwittermail

Eon och Holmen i vindkraftsamarbete

Skogsindustriföretaget Holmen och kraftbolaget Eon ska tillsammans utveckla vindkraft i Örnsköldsvik kommun.

- Avtalet innebär ett viktigt steg motökad produktion av förnybar el i Sverige, säger Holmens VD och koncernchef Magnus Hall i ett pressmeddelande.

70 nya vindkraftverk planeras inom tre olika vindkraftsområden, i huvudsak på Holmens marker. Årsproduktionen beräknas till cirka 330 gigawattimmar.

- Samarbetet ligger helt i linje med Eons strategi att bidra till energiomställningen i Sverige, säger Eon Sveriges koncernchef Jonas Abrahamsson.

Om samarbetet faller väl uthoppas företagen hitta samarbeten även kring andra områden. Holmen är en av landets största markägare, medan Eon har stor erfarenhet av industriellt byggda vindkraftparker.ATL.nu