facebooktwittermail

”Sämsta jag varit med om på 20 år”

34 skogsentreprenörer anmäler Stora Enso för brott FSC-standardens sociala villkor.

– Stora Ensos hantering är det sämsta jag varit med om på 20 år, säger Ulf Sandström.

I ett klagomål till skogstandarden FSC anmäler 34 entreprenörer Stora Enso för att bryta mot standardens sociala dimension.