facebooktwittermail d

Lite nött bättre än helt nytt

Det är rött och lite nött som gäller på traktorfronten för Johan Djerf. Att värdeminskningen blir minimal är en tung anledning för entreprenören och lantbrukaren i Krogstorp. Men det finns fler orsaker att hålla sig från helt nya maskiner menar Johan Djerf.