facebooktwittermail

Lite nött bättre än helt nytt

Det är rött och lite nött som gäller på traktorfronten för Johan Djerf. Att värdeminskningen blir minimal är en tung anledning för entreprenören och lantbrukaren i Krogstorp. Men det finns fler orsaker att hålla sig från helt nya maskiner menar Johan Djerf.

Johan och Jenny Djerf på gården Krogstorp i norra Småland.
Johan och Jenny Djerf på gården Krogstorp i norra Småland. FOTO: LASSE HEJDENBERG

Den här artikeln publicerades först i tidningen Lantmannen.

På en av Johan Djerfs åkrar håller en splitter ny MF 8S.265 på med djupkultivering. En så ny traktor på hans ägor är en sällsynthet.