facebooktwittermail d

Entreprenör positiv till nya Skogsriket

Både skogsindustrier och skogsbrukare välkomnar regeringens satsning på en syster till Matlandet - Skogsriket.

Skogsriket ska ta ett helhetsgrepp på svensk skogsnäring, från "stubbe till nubbe" som Eskil Erlandsson sa när han presenterade projektet i förra veckan.

Ännu finns ingen konkret handlingsplan, bara inriktningen på hållbart brukande, förädling och innovation och upplevelser och rekreation.
Ministern tar gärna emot förslag på hur man ska nå målet att Sverige ska bli bäst i världen på skogsnäring.

- Det låter jättespännande, säger entreprenören Erik Hjärtfors i Åseda.

Massor av idéer


Han har alltid massor av affärsidéer som bygger på att skogsråvaran ska förädlas på gården i stället för på bruket.

Själv driver han turistföretaget Horseryd Naturäventyr och byggföretaget Lövsjö Loghouse, där han producerar timmerhus, bjälkar och stolpar hemma på gården.

- Vi skapar inga fler arbetstillfällen på gården om man gör diesel på några få orter utmed kusterna. Ska vi få ökad omsättning och arbetstillfällen på skogsgården måste förädlingen ske här.

"Känns inspirerande"


Också raka motsatsen i branschen, Skogindustrierna, välkomnar satsningen på Skogsriket.

- Vi ser väldigt positivt på Landsbygdsministerns initiativ och hans redan identifierade fokusområden ligger helt i linje med våra, säger Marie S. Arwidson, vd för Skogsindustrierna.

- Eskil Erlandssons efterlysning av inspel tänker vi hörsamma på ett konstruktivt sätt. Vi känner oss inspirerade och ser fram emot att aktivt tillsammans med våra medlemsföretag delta i skapandet av Skogsriket.

Stöd från ministern


Erik Hjärtfors har länge kritiserat skogsägarrörelsen för att den inte stöttat förädling på skogsgården, och känner nu ett stöd från landsbygdsministern Eskil Erlandsson. Och stödet behövs.

- Ja, eftersom skogsägarrörelsen hittills saknat nytänkandet och inte satsat på det småskaliga. Eskil har tagit initiativet och visat att han tror på det här. Torbjörn Esping