Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Entreprenad 20 maj 2019

  Trendbrott – nu minskar biodrivmedlen

  För första gången sedan 1990-talet minskar nu användningen av biodrivmedel. Största tappet är för biodieseln HVO.

  FOTO: Mostphotos

  Totalt användes biodrivmedel motsvarande 16,4 TWh under 2018. Det är en minskning med drygt 14 procent jämfört med rekordåret 2017 enligt preliminär statistik från SCB.

  Orsaken är enligt Svebios VD Gustav Melin den reduktionsplikt (se faktaruta) som regeringen införde under fjolåret.

  – Vi har tidigare i Sverige lyckades dubblera mängden biodrivmedel på bara tre år. Nu går utvecklingen starkt bakåt. Vi tappade ungefär 2,7 TWh från 2017. Den här nedgången mellan åren orsakar mer koldioxidutsläpp än vad hela inrikesflyget står för, säger han i ett pressmeddelande.

  Han menar att politikerna satte kvotplikten för lågt. Bränslebolagen måste blanda in biodrivmedel så att man åstadkommer den reduktion av koldioxidutsläpp från bensin och diesel som fastställs i kvoten. Uppenbarligen sattes kvoten för lågt så att biodrivmedelanvändningen minskade och det i stället blivit kraftiga utsläppsökningar, anser Gustav Melin.

  HVO-diesel stod för 65 procent av biodrivmedelsanvändningen 2018. Såväl förbrukningen som andelen minskade under fjolåret, från 13,7 TWh 2017 till 10,6 TWh 2018.

  Men även om den totala biodrivmedelsförbrukningen har minskat har användningen av vissa bränsleslag ökat. Leveranserna av E85 ökade med 13 procent och rapsdiesel med 39 procent jämfört med 2017.

  Bränslefakta:

  Leveranser av drivmedel för vägtransporter TWh:

  Bensin, 27,4 TWh

  Diesel, 42,0 TWh

  Etanol, 1,1 TWh

  Biodiesel, 13,9 TWh

  Biogas, 1,4 TWh

  Fossilgas, 0,1 TWh

  Totalt, 85,9 TWh

  (Tidigare ingick även förbrukningen för entreprenadmaskiner samt maskiner i jord- och skogsbruk i underlaget. För 2018 används endast data för vägtransporter.)

  Reduktionsplikt

  1 juli 2018 infördes en ny lag för drivmedelsförsäljning i Sverige som ska bidra till att nå målet om 70 procents minskning av växthusgasutsläppen till 2030. Enligt lagen ska en viss procent av de fossila bränslena bestå av biodrivmedel, andelen ökar för varje år och planen är att den 2030 ska vara 40 procent. 2018 var reduktionsnivåerna 2,6 procent för bensin och 19,3 procent för diesel. I år är nivån oförändrad för bensin men för diesel ska den upp till 20 procent. 2020 ska reduktionsnivån för bensin ligga på 4,2 procent och för diesel 21 procent.

  Biobränsle:

  Biodrivmedel är drivmedel som har ursprung i biomassa. Koldioxid från biodrivmedel bidrar inte till ökningen av växthusgasutsläpp då de är en naturlig del av kretsloppet.

  Svebio:

  Svebio kallar sig själv för en kommersiell miljöorganisation för företag och privatpersoner. Visionen är att vara ”den ledande företrädaren och ett internationellt föredöme för att utveckla bioenergi i ett hållbart samhälle”.

  Relaterade artiklar

  Till toppen