Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Entreprenad 3 december 2019

  Svag lönsamhet slår ut företag i skogen

  Marginalerna för skogsbolagen växer. Men för andra grenar i skogsbranschen är det betydligt svårare att få upp lönsamheten.

   De stora skogsbolagen går bra – men för entreprenörerna är det tuffa tider.
  De stora skogsbolagen går bra – men för entreprenörerna är det tuffa tider. FOTO: Mostphotos

  De senaste fem åren har skogsbolagen gått bra. Marginalerna är väl i nivå med baskravet i näringslivet, att en verksamhet ska leverera 10 procent över en konjunkturcykel. Men det klarar inte övriga aktörer i branschen.

  Branschorganisationen Skogsentreprenörerna har sedan 1993 undersökt medlems­företagens utveckling. Enligt den senaste, som utgår från siffrorna för 2017, gjorde 14 procent av företagen ett minusresultat.

  ”Har inte blivit bättre”

  Det är ändå en förbättring jämfört med 2016, då mer än vart fjärde företag hade röda siffror på sista raden.

  Siffrorna för 2018 blir klara i december. Organisationens nyblivna ordförande Kolbjörn Kindströmer vet inte var de landar.

  – Men magkänslan säger att de inte har blivit bättre. Mycket beroende på den torra sommaren och de många bränderna som gjorde att många maskiner stod stilla.

  En ödesfråga

  Lönsamheten har organisationen jobbat med länge. Senaste greppet är att prata med skogsbolagen, något ATL skrivit om.

  Kommer ni någon vart?

  – Arbetsgruppen fortsätter att jobba, vilket är en förutsättning för att det ska gå åt rätt håll. Att få upp lönsamheten är på gränsen till en ödesfråga, säger Kolbjörn Kindströmer.

  Får inte ta beslut

  En annan faktor som påverkar är antalet medlemmar.

  – Ju fler vi är, desto starkare blir vi.

  Blir ni fler?

  – Inte i dag, men vi har en strategi.

  Är skogsentreprenörer dåliga på att förhandla?

  – Så kan det vara till viss del. Men fler faktorer spelar in. Ett problem är att motpartens representant ofta inte har mandat att ta beslut. Sedan ska en entreprenör vara expert på att driva företag, på att köra maskin, på certifiering och mycket annat. Bolagen har experter på vart och ett av dessa områden.

  Vad händer när konjunkturen mattas av?

  – Flera entreprenörer har redan bytt, eller funderar på att byta, inriktning. Och det märks, inte minst börjar det bli problem att hitta markberedare.

  Mer till färre

  Branschorganisationen Sveriges Åkeriföretags senaste nyckeltalsundersökning visar att skogsåkarna har en median­marginal på 2 procent. Pappersindustrin pressar priserna och många bruk och sågverk har stängts senaste åren. Allt större volymer går till allt färre mottagare.

  – Vilket gör logistiken till en allt större utmaning, och man vill ha så mycket last som möjligt på bilarna, menar Göran Danielsson, ansvarig för skogslogistikföretagen på Sveriges Åkeriföretag.

  Är åkarna dåliga på att förhandla?

  – Det är att förenkla, dock är det en större utmaning att verkligen få köra med de förutsättningar man kommit överens om. Inom skogsindustrin ändras förutsättningarna ständigt, och det medför att kvoter förändras och flöden hastigt läggs om, vilket äventyrar effektiviteten och i slutänden påverkar lönsamheten.

  Synliggör affären

  Vad gör ni för att få upp lönsamheten?

  – Varje företagare har ansvar för sin lönsamhet, i vissa fall förhandlar de själva och i andra fall kör de för andra åkerier, lastbilscentraler eller andra transportförmedlande organisationer som förhandlar. Här blir det allt viktigare att arbeta med affärsmässigheten och tydligt synliggöra affären och de faktiska tjänster näringen utför.

  Finns det en risk för att åkeriföretag slås ut, eller börjar köra något annat, på grund av dålig lönsamhet?

  – Det har redan börjat.

  Vad händer när konjunkturen vänder?

  – Det ligger i farans riktning att det blir en ännu större utmaning att få siffrorna att gå ihop, men om paniken i logistiken lugnar ner sig så går det ofta att köra mer rationellt, så det behöver inte betyda katastrofläge.

  Så går det för skogsbranschen

  Marginalmålet

  Marginal = rörelseresultat/ nettoomsättning.

  En marginal på minst 10 procent över en konjunkturcykel anses vara nödvändig för att klara av bland annat investeringar, utvecklings­arbete, att bygga upp soliditeten och samtidigt klara vinstkrav från ägarna.

  Genomsnittsmarginalen för entreprenörsföretagen 2014 till 2017 är 3,8 procent.

  Motsvarande siffra för åkarna 2014 till 2018 är 6,2 procent, för maskintillverkarna 4,8 procent och för bolagen 13 procent.

  Maskintillverkarna

  Den genomsnittliga utvecklingen för de stora maskintillverkarna går åt fel håll, men det ser inte lika ut för alla.

  Rottne har gjort röda siffror både 2017 och 2018. Eco Log likaså.

  Samtidigt levererar till exempel Komatsu siffror nästan i nivå med det genomsnittliga skogs­­bolaget med marginaler på 9,5 procent i fjol och 10,1 procent 2017.

  Härifrån kommer siffrorna

  Skogsbolagen (Billerud Korsnäs, Holmen, SCA och Södra): Respektive moderbolags årsredovisning. Där ingår även andra verksamheter (av jämförelsevis mindre karaktär) förutom huvudgrenarna, virkes- och massaproduktion.

  Maskintillverkarna (Eco Log, Gremo, Komatsu, John Deere och Ponsse): Respektive företags årsredovisningar.

  Åkarna: Sveriges Åkeriföretags nyckeltalsrapport.

  Entreprenörerna: Skogsentreprenörernas nyckeltalsundersökning.

  Relaterade artiklar

  Till toppen