Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Entreprenad 15 januari 2016

  Stulna maskiner rullar österut

  Välorganiserade ligor från Östeuropa ligger bakom i stort sett alla stölder av tunga lastbilar, entreprenadmaskiner och traktorer. Det rör sig oftast om beställningsjobb där tjuvarna vet exakt vad de är ute efter. Det visar en genomgång som ATL gjort.

  Gränspolisen Patrik i Stockholms hamn.
  Gränspolisen Patrik i Stockholms hamn.

  Tjuvarna slår till någon gång på morgonen mot den 11 december på Suntetorps säteri öster om Skövde. Två traktorer, John Deere 8245R respektive 8295R, körs från gården i drygt tre mil innan de lastas upp på lastbilssläp och forslas bort.

  Förfalskade köpehandlingar

  Men mycket talar för att bovarna hade två andra objekt i sikte. Hos de två män som grips anträffas nämligen förfalskade köpehandlingar från auktionsfirman Kvarndammen utställda på två andra av den stora mjölkgårdens John Deere-traktorer.

  För att klara av att lasta de två stora traktorerna har gärningsmännen tvingats lossa bakhjulen. Dessa hittas tillsammans med en likaledes stulen teleskoplastare på den litauiskregistrerade lastbil som finns kvar på omlastningsplatsen.

  Noggrann rekognosering

  Stölden är i högsta grad representativ för hur de organiserade ligorna arbetar. Själva tillgreppet föregås av en noggrann rekognosering av var man kan hitta det aktuella stöldobjektet.

  Lättillgängliga offentliga register samt en låg grad av stöldskydd och en låg polisiär närvaro med lindriga straff vid eventuell upptäckt gör Sverige till ett tacksamt land för tjuvarna. Inte sällan finns det redan en färdig köpare.

  "Åker runt och fotograferar"

  – Det kan vara toppmännen i ligorna som åker runt och rekognoserar och fotograferar. Sedan har de andra personer som utför själva stölden och en tredje kategori som sköter transporten. I vissa fall tror jag inte att alla inblandade ens känner varandra, säger Göran Trangius, utredare på Larmtjänst, den branschgemensamma organisationen som bekämpar försäkringsrelaterad brottslighet.

  Litauen centrum

  Alla med insyn i ämnet som ATL talar med pekar ut Litauen som ett centrum för stöldligorna. Landet har den lägsta levnadsstandarden och den högsta arbetslösheten av baltstaterna vilket gör det lätt för ligorna att rekrytera.

  Det finns också gott om hög teknisk kompetens att köpa.

  – Ligorna drivs som företag. Om de märker att något inte fungerar så ändrar de sitt arbetssätt. Problemet är att svensk polis inte har organiserat sig på motsvarande sätt. Vi arbetar fortfarande i bästa fall med brotten som enskilda ärenden, säger en väl insatt poliskälla som vill vara anonym.

  Stöldgodset snabbt borta

  Därför är uppklarningsprocenten skrämmande låg. Bara i några enstaka fall varje år går det att ställa gärningsmän inför rätta. Huvudorsaken är att stöldgodset försvinner så snabbt ur landet. Det krävs i princip att tjuvarna tas på bar gärning.

  Allt stöldgods stannar förstås inte i Litauen eller i angränsande länder. Det kan säljas vidare österut så långt bort som till Centralasien eller söderut till Balkanländerna.

  Kan gå lång tid

  Cirka 30 procent av de efterlysta fordonen och motorredskapen anträffas förr eller senare. Göran Trangius på Larmtjänst uppskattar att en tredjedel av dessa hittas innan de hinner lämna landet och resterande andel utomlands.

  Det kan dock hinna gå lång tid mellan stölden och anträffandet.

  – Vi blev nyligen av med en John Deere i 5-serien som vi sålde för försäkringsbolagets räkning. Samma traktor stals nämligen hos oss för något år sedan och hade hunnit gå 500 timmar på en gård i Polen när det i samband med verkstadsservice upptäcktes att den var efterlyst, berättar Martin Gunnarsson, vd på Gunnars Maskiner i Åsarp.

  Enorma värden

  Det två senaste åren har stölderna legat på en ganska stabil nivå. Under 2014 efterlystes 460 tunga lastbilar, entreprenadmaskiner och traktorer. Antalet var i stort sett detsamma 2015 även om fördelningen såg lite annorlunda ut.

  Även om detta bara utgör en liten nisch av ligornas verksamhet handlar det ändå om enorma värden. Från byggbranschen stjäls det för 1,5 miljarder kronor per år och från lantbruket cirka 200 miljoner.

  – För vår del har det lett till utökade krav på stöldskydd från och med 2016 vid nytecknande av försäkringar gällande över 500 000 kronor i nyvärde eller nyare än fem år, säger Magnus Larsson, produktchef på Dina Försäkringar.

  Det här är en av flera artiklar om stöldligorna från Östeuropa. Läs mer i Tidningen ATL nr 2/2016.

  Relaterade artiklar

  Till toppen