Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Entreprenad 12 juni

  Skånskt vägkantsgräs ska bli biogas

  Varje år tar Trafikverket bort växtlighet från tiotusentals mil svenska vägkanter för att ge trafikanterna bättre sikt.

  Nu ska det bli biogas av det slåttrade gräset.

   Liknande försök att samla in grönmassa pågår även utomlands. Här är en bild på specialmaskinen Vergenair som slår en brittisk vägkant.
  Liknande försök att samla in grönmassa pågår även utomlands. Här är en bild på specialmaskinen Vergenair som slår en brittisk vägkant. FOTO: Scotts Precision Manufacturing

  Nya former för att kunna energiåtervinna biomassa från vägkanter ska tas fram i ett pilotprojekt i de tre skånska kommunerna Trelleborg, Skurup och Svedala. Under projektets tre år beräknas en utsläppsminskning som motsvarar mer än 700 ton koldioxid, och förhoppningen är att sådan energiåtervinning ska kunna genomföras i hela landet så småningom.

  ”Det motsvarar ungefär vad 400 personbilar släpper ut på ett år. Denna vinst räknar vi med trots att pilotprojektet genomförs på en väldigt begränsad yta. Det innebär att om detta arbetssätt kan börja användas i hela landet så ser vi en stor potential”, säger Trafikverkets miljödirektör Sven Hunhammar i ett pressmeddelande.

  Som jämförelse hade Trelleborg, Skurup och Svedala tillsammans över 43 700 personbilar i trafik vid årsskiftet.

  Specialutvecklad maskin

  En specialutvecklad slåttermaskin ska skörda vägkantsväxterna som sedan ska transporteras till en biogasanläggning. Där ska de omvandlas till biogas som kan levereras till marknaden.

  LÄS OCKSÅ: Stor flexibilitet med nya släntklipparn Scorpion

  Genom att slå vägkanterna begränsas invasiva arter som annars sprids och hindrar den inhemska faunan. Det har gjort att många vägkanter blivit viktiga biotoper för rödlistade ängsväxter och insekter.

   Grönmassan som ska samlas in det skånska försöket ska motsvara utsläppen från ungefär 400 bilar.
  Grönmassan som ska samlas in det skånska försöket ska motsvara utsläppen från ungefär 400 bilar. FOTO: Scotts Precision Manufacturing

  Ny entreprenadmarknad

  Om försöket faller väl ut kan projektet på sikt få stor betydelse för entreprenadsektorn och alla som jobbar med vägkantsröjning i områden där detta skulle kunna vara kommersiellt gångbart. Förutom skördaren kan det även födas ett stort transportbehov när stora mängder gräs behöver transporteras bort på ett effektivt sätt.

  Liknande försök att omvandla vägkantsgräs till biogas pågår också utomlands, bland annat i Storbritannien. Vergenair 5.5 från Scotts Precision Manufacturing är exempel på en maskin som redan har utvecklats för detta ändamål.

  Se filmen om maskinen nedan.

  Skräpavskiljare

  Scotts berättar också för ATL att företaget har gjort stora framsteg med sin maskin, men att det parallellt också förs en miljödebatt i Storbritannien om möjligheterna att sprida, exempelvis det rötade materialet, på åkrarna. För att komma runt denna sidodebatt utvecklar företaget redan en prototyp med skräpavskiljare, som ska visas senare i sommar.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen