Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Entreprenad 6 maj 2019

  Maskinsatsningen räddade företaget

  BARA

  Gotländska lantbrukarparet Malin Wernström och Thomas Nilsson sålde sina djur och köpte maskiner. Nu har de utvecklat totallösningar för både markavvattning och bevattning.

   Täckningsplogen ingår i Thomas Nilssons och Malin Wernströms maskinpark.
  Täckningsplogen ingår i Thomas Nilssons och Malin Wernströms maskinpark. FOTO: Fredrik Loberg

  År 2006 köpte Malin Wernström och Thomas Nilsson hans föräldragård i Bara mitt på Gotland. En kort tid därefter avvecklade de mjölkproduktionen.

  – Först planerade vi att bygga ett nytt stall och skaffa tjurar. Men på grund av de enorma spannmålspriserna år 2007 gick kalkylen inte ihop, säger Thomas Nilsson.

  I stället skaffade de flera grävmaskiner.

  – Thomas hade tidigare varit anställd som grävmaskinsförare. Efterhand som efterfrågan ökade såg vi en marknad där, berättar Malin Wernström, som är administrativt ansvarig.

   Thomas Nilsson och Alf Engström erbjuder kompletta bevattningssystem.
  Thomas Nilsson och Alf Engström erbjuder kompletta bevattningssystem. FOTO: Fredrik Loberg

  Utvecklat ny metod

  Paret startade Bara Mark AB och investerade i en täckdikningsplog. Den plöjer ner dräneringsslangar i åkrarna, för att få till en effektivare markavvattning och bättre skördar.

  – Många fält dränerades för 70 eller 100 år sedan. Då gjordes allt arbete på åkrarna med hjälp av hästar eller en traktor på max fyra ton, säger Thomas Nilsson.

  – Markpackningen har blivit mycket större nu, med traktorer på tolv ton och gödseltunnor som väger 30 ton. För att skapa gynnsamma markförhållanden, där grödor kan slå rot, behövs ny dränering.

   Många meter rör behövs vid täckdikningsarbeten.
  Många meter rör behövs vid täckdikningsarbeten. FOTO: Fredrik Loberg

  Thomas Nilsson bror, Johan Nilsson, väger av fälten med GPS och skapar en täckdikningsplan. Johan Nilsson beräknar var slanglängderna lämpligast läggas ner.

  – Täckdikningsplogen styrs med GPS. Tack vare insamlad data vet maskinen exakt var på fältet den befinner sig, och på vilken höjd den har plogspetsen.

  – Slangen som plogen matar ner i fåran måste ligga precis rätt, om vattnet ska rinna ut från åkern på ett bra sätt, säger Thomas Nilsson.

   Markberedningsfräsen drivs av en stor traktor.
  Markberedningsfräsen drivs av en stor traktor. FOTO: Fredrik Loberg

  ”Enormt behov i hela Sverige”

  Täckdikningsplogen plöjer ner tusentals meter slang på varje åker. Flera andra maskiner är i drift samtidigt, bland annat två traktorer med grusvagnar som fyller på grus över slangen medan den läggs ner i marken.

  – Det finns ett enormt behov i hela Sverige av att göra täckdikningar. Förra sommarhalvåret hade vi fullt upp med sådana jobb över hela ön, säger Thomas Nilsson.

  Under högsäsong sysselsätter Bara Mark 6-8 personer.

   Bara Mark valde maskiner i stället för djur.
  Bara Mark valde maskiner i stället för djur. FOTO: Fredrik Loberg

  Exakt profil

  Många lantbrukare på Gotland är i allt större behov av att säkra tillgången på vatten. Bara Mark anlitas till att gräva bevattningsdammar. Även företagets bandschaktare är utrustad med GPS-teknik, för att dammarna ska få exakt önskad profil.

  Tillsammans med kollegan Alf Engström startade Thomas Nilsson förra året ett nytt företag, som erbjuder Gotlands lantbrukare kompletta bevattningssystem.

  – Vi bygger pumpar och erbjuder all kringutrustning som krävs, säger Alf Engström.

   Thomas Nilsson är en sann entreprenör. Han gillar att lösa problem.
  Thomas Nilsson är en sann entreprenör. Han gillar att lösa problem. FOTO: Fredrik Loberg

  Vattnas mest på nätterna

  Företaget är återförsäljare av automatiserade bevattningsmaskiner, som drar ut hundratals meter slang, och kastar ut vatten hundra meter brett på åkrarna.

  – Grödorna vattnas mest på nätterna, när det blåser mindre och avdunstningen är låg, säger Thomas Nilsson.

  – Förutom alla grönsaksodlare har intresset bland mjölkbönderna ökat. Alla behöver säkra tillgången på vatten, säger Alf Engström.

  – Det är enorma mängder ytvatten som varje år rinner ut från ön och ner i Östersjön. Om man kan ta hand om och lagra en del av allt detta vatten har man så att det räcker till grödorna, säger Thomas Nilsson.

  Bara Mark

  Bolagsform: Aktiebolag

  Ägare: Thomas Nilsson Malin Wernström

  Antal sysselsatta: 6-8 personer

  Omsättning: Cirka 15,5 miljoner kronor

  Gårdens egen areal: 249 hektar

  Relaterade artiklar

  Till toppen