Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Entreprenad 13 mars 2018

  Partierna om vägslitageskatten

  Regeringens vägslitageskatt får tummen ner från oppositionspartierna. ATL har sökt riksdagspartiernas transportpolitiska företrädare för att höra vad de anser om skatteförslaget. Så här svarade de:

   Robert Halef (KD).
  Robert Halef (KD).

  Kristdemokraterna

  – Jag är emot den. Vi tycker inte man ska beskatta fordon på det sättet. Det kommer att drabba transportföretagen, landsbygden och skogsindustrin som är beroende av transporter, säger riksdagsledamoten Robert Halef (KD), som sitter i trafikutskottet.

   Nina Lundström (L).
  Nina Lundström (L).

  Liberalerna

  – Vi får se vad remissinstanserna säger, men vi har sedan tidigare varit negativa till avståndsbaserade skatter. Jag tycker att det finns målkonflikter i förslaget. Det är tydligt att detta är en skattefråga där man har en argumentation som bygger på att möjligheten att ta in skatter kommer att minska på sikt. Jag och Liberalerna tycker att alla transporter ska bidra i hållbarhetsfrågan, vi vill minska utsläppen, säger Nina Lundström, trafikpolitisk talesperson för Liberalerna.

   Anders Åkesson (C).
  Anders Åkesson (C).

  Centerpartiet

  – Efter att ha läst promemorian så tycker jag att regeringen förklär sin gamla idé om att syftet är att få bättre koll på utländska åkare, men det kan man göra på andra sätt än att införa en avgift på avstånd. Att införa en skatt tvärs över baserat på antalet kilometer man kör kommer slå mot svensk industri och svenska jobb, och minska omställningen av fossila drivmedel, säger Anders Åkesson (C), trafikpolitisk talesperson.

   Jessica Rosencrantz (M).
  Jessica Rosencrantz (M).

  Moderaterna

  – Vår huvudkritik mot kilometerskatten är att den läggs på redan befintliga skatter, vilket slår mot jobb och konkurrenskraft och gör varorna dyrare. Sverige har redan en av de höga dieselskatterna. Min poäng är att det är fel väg att gå att bara genomföra nya pålagor. Nu anger regeringen olika argument men på miljösidan ser vi hellre att man lägger förslag som går ut på att byta ut bränslet, säger Jessica Rosencrantz (M), Trafikpolitisk talesperson.

   Pia Nilsson (S).
  Pia Nilsson (S).

  Socialdemokraterna

  – Eftersom vi inte godkände utredarens förslag till vägslitageskatt har finansdepartementet tagit fram ett nytt förslag till inriktning som nu ska ut på remiss. Det finns en inriktningsvilja att ungefär 30 procent av vägnätet ska beskattas, medan vägar med mindre än 500 fordon per dygn ska undantas. Det är många andra länder i EU som har gjort det och EU-kommissionen förordar också avståndsbaserade skatter. Vi ska se till att det blir bra för landsbygden så att det inte blir så att skogsnäringen får bekosta detta, och man kommer också vara öppen för vad remissinstanserna tycker, säger Pia Nilsson, gruppledare för Socialdemokraterna i trafikutskottet.

  Sverigedemokraterna (uppdaterad 6 april 2018)

  Oavsett vilken typ av skatt som regeringen avser att införa för vägtransporter så kommer dessa att läggas ovanpå redan befintliga skatter. En vägslitageskatt skulle slå extra hårt i norra Sverige, där avstånden är längre och alternativa transportmöjligheter saknas. För transporter av skogsråvara finns heller sällan någon annan lösning än lastbilstransporter. Sverigedemokraterna motsätter sig därför införandet av en sådan vägslitageskatt, säger Per Klarberg, trafikpolitisk talesperson.

  Miljöpartiet

  Företrädare har sökts utan svar.

  Vänsterpartiet

  Företrädare har sökts utan svar.

  Läs också: S om vägslitageskatten: Handlar inte bara om miljönLäs också: Ris och ros för nya lastbilsskattenLäs också: Regeringen går vidare med vägslitageskatten

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen