Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Entreprenad 17 mars

  Så gör Sveaskog fler elever anställningsbara

  I snart två år har Sveaskog stöttat entreprenörer som tar sig an elever från skogsbruksskolor.

   Det finns gott om jobb för skogsmaskinsförare, enligt Arbetsförmedlingen. Men då måste de hålla rätt nivå när det gäller produktiviteten. Vilket långt ifrån alla gör, enligt Mattias Forsberg.
  Det finns gott om jobb för skogsmaskinsförare, enligt Arbetsförmedlingen. Men då måste de hålla rätt nivå när det gäller produktiviteten. Vilket långt ifrån alla gör, enligt Mattias Forsberg. FOTO: Mikael Marklund

  När eleverna lämnar skogsbruksskolorna saknar de inte sällan det där sista som gör att de kan sätta sig i en maskin och producera med lönsamhet från dag ett. Entreprenörer som slåss med dålig lönsamhet har därför inte råd att anställa dessa. Samtidigt är behovet stort av nya förare, både nu och de närmaste åren, enligt Arbetsförmedlingen.

  För att hjälpa sina entreprenörer att hitta nya förare har därför Sveaskog i snart två år gått in med rekryteringsbidrag i vissa fall. När en entreprenör hittat någon som bedöms bli bra på sikt kan Sveaskog gå in för att överbrygga gapet tills dess att nytillskottet kommit upp i produktivitet.

  – Men det är inte bara är att skicka in en ansökan och sedan kommer pengarna. Vi ska också bli övertygade om att det finns en potential i den här personen, säger Mattias Forsberg, produktionschef på Sveaskog.

   Sveaskog har gått in och stöttat vissa entreprenörer ekonomiskt när de tagit sig an förare utan tillräckligt hög produktivitet. Bolaget har också låtit nyutbildade köra en utbildningsmaskin hos dem innan det blir anställning hos en entreprenör, berättar Mattias Forsberg, produktionschef på Sveaskog.
  Sveaskog har gått in och stöttat vissa entreprenörer ekonomiskt när de tagit sig an förare utan tillräckligt hög produktivitet. Bolaget har också låtit nyutbildade köra en utbildningsmaskin hos dem innan det blir anställning hos en entreprenör, berättar Mattias Forsberg, produktionschef på Sveaskog. FOTO: Sveaskog

  För de som passerar båda nålsögonen betalar Sveaskog initialt mellan 25 och 50 procent av lönen, andelen minskar sedan under den 12-veckorsperiod som bidraget betalas ut. Följer personen normalkurvan ska det räcka, menar han:

  – Hittills har det handlat om ett drygt 10-tal personer, både inom avverkning och transport. Och min generella bild är att det varit en lyckad satsning, säger Mattias Forsberg.

  – Sedan har det i vissa fall blivit ännu en 12-veckorsperiod.

  Det här är ingen kampanj utan ett erbjudande till entreprenörerna som en del i Sveaskogs inventering av vilka risker man kan gå in och ta en del av:

  – Det här är en av dem.

  Kommer ni att utöka satsningen i framtiden?

  – Generellt så behöver vi fylla på med folk i branschen. Och vi ser att de som kommer ut från skolorna över lag inte klarar av att hålla en tillräckligt hög produktionsnivå. Vi har också med gott resultat låtit nyutbildade förare köra en tid på en utbildningsmaskin hos oss. Då får föraren med sig en verifierad prestation då han eller hon går vidare till anställning hos en entreprenör. För att få bättre kunskap om förmågan har vi tillsammans med Gröna Arbetsgivare tagit fram ett standardprov för att validera kunskap och förmåga på en tänkbar ny maskinförare. Vi följer effekten av de åtgärderna nu.

  LÄS OCKSÅ: Rejäl medvind för naturbruksskolor

  Sveaskogs riskdelning

  Förutom att gå in och stötta vid rekrytering har bolaget också i avtalet en stilleståndsersättning om det är hög risk för skogsbrand i ett område.

  – Och om det, gud förbjuder, inträffar en brand efter att vi har haft samråd och entreprenören har vidtagit alla åtgärder som vi kommit fram till tillsammans så tar vi på oss ansvaret, säger Mattias Forsberg.

  Arbetsförmedlingens prognos

  Det finns cirka 6 000 anställda förare av jordbruks- och skogsmaskiner i Sverige, varav cirka tre procent är kvinnor och 97 procent är män.

  På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att förare av jordbruks- och skogsmaskiner har mycket goda möjligheter till arbete. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet.

  Även på fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att förare av jordbruks- och skogsmaskiner har mycket goda möjligheter till arbete. Tillgången på yrkesgruppen väntas bli för liten då det inte är tillräckligt många som bedöms ta examen som kan arbeta inom yrket.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen