Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 2 juli 2017

  Ris och ros kring skärpt lag om livsmedel

  Ja till att livsmedelsfusk kan ge fängelsestraff. Nej till att upprepade sanktionsavgifter ska kunna leda till djurförbud.

  Så kan man sammanfatta synpunkterna på förslaget till skärpt lagstiftning inom livsmedelssektorn.

   Flera remissinstanser är positiva till fängelsestraff för matfusk, men mer tveksamma till sanktionsavgifter.
  Flera remissinstanser är positiva till fängelsestraff för matfusk, men mer tveksamma till sanktionsavgifter. FOTO: Mostphotos

  Regeringens utredning ”Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m”, som precis varit ute på remiss, får både ris och ros av remissinstanserna.

  Utredaren föreslår bland annat att fängelsestraff ska återinföras i straffskalan för allvarliga brott mot livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter.

  Remissinstanser positiva

  I stort sett alla remissinstanser är positiva till skärpningen, som innebär böter eller fängelse i max två år.

  Däremot stöter planerna på att införa en sanktionsavgift för mindre allvarliga överträdelser inom områdena livsmedel, foder, animaliska biprodukter och djurskydd på patrull.

  Tanken är att ta ut en avgift på mellan 1 000 och 100 000 kronor för administrativa överträdelser. Som exempel nämns att någon inte registrerat sin livsmedelsanläggning eller brister i journalföring och dokumentation.

  Behandlas olika

  En del remissinstanser pekar på att lantbrukare och livsmedelsföretagare redan behandlas olika av kontrollmyndigheterna beroende på var i landet de bor.

  ”Kritik mot brister i likvärdighet, objektivitet, kompetens och rättssäkerhet är återkommande. Att mot bakgrund av ovanstående införa ett system med sanktionsavgifter som myndigheterna ska besluta om torde vara att göra saker i fel ordning”, skriver LRF i sitt remissvar.

  Flera säger nej

  Flera länsstyrelser, bland dem Kalmar, säger också nej. Ett av skälen är att avgifterna leder till en högre arbetsbörda, ett annat att de leder ”till ett sämre arbetsklimat gentemot våra kontrollobjekt”.

  Även på Jordbruksverket är man mycket tveksam till förslaget.

  PREMIUM: Köttfuskarna går fria på böndernas bekostnadLÄS MER: Matfusk ska ge fängelseLÄS MER: Ny köttskandal avslöjad

  Relaterade artiklar

  Till toppen