Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Entreprenad 28 december 2020

  Palmolja förbjuds i biodrivmedel

  Nu sätter regeringen ett startdatum för den skärpta reduktionsplikten – då inblandningen av biodrivmedel i fordonsbränsle ska ökas stegvis fram till 2030.

  Dessutom kompletteras lagförslaget med ett förbud mot att använda palmoljeprodukter.

   Från och med 1 augusti 2021 ska inblandningen av biodrivmedel öka i svenskt fordonsbränsle och den 1 januari 2022 förbjuds bränslen som baseras på palmolja. Arkivbild.
  Från och med 1 augusti 2021 ska inblandningen av biodrivmedel öka i svenskt fordonsbränsle och den 1 januari 2022 förbjuds bränslen som baseras på palmolja. Arkivbild. FOTO: Anders Wiklund/TT

  Från och med den 1 augusti 2021 ska reduktionsplikten skärpas. Det framgår av det lagförslag som regeringen nu skickar ut på remiss. Alla leverantörer av drivmedel blir då skyldiga att fram till 2030 blanda in en stadigt ökande mängd biodrivmedel i allt fordonsbränsle som säljs i Sverige. Syftet är att minska transportsektorns klimatpåverkan.

  Lagförslaget innehåller även ett förbud mot att använda biodrivmedel som framställs av palmolja.

  – Så man kommer inte att kunna lösa detta genom att importera palmolja, som vi vet har mycket dålig klimatprestanda och är ett hot mot den biologiska mångfalden. Det kommer att öka den inhemska produktionen av biodrivmedel, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

  Inget omedelbart stopp

  I dag innehåller nästan 45 procent av all förnybar HVO-diesel som används i Sverige palmolja eller palmoljerester. Det blir dock inget omedelbart stopp för användning av palmolja i och med den skärpta reduktionsplikten. Förbudet ska enligt lagförslaget träda i kraft något senare, den 1 januari 2022.

  Innebär detta att det blir ännu dyrare för konsumenterna att tanka?

  – Det är egentligen en fråga för branschen. Det här systemet innebär ju inte att vi sätter priser genom beskattning. Vi sätter krav på inblandning och hur mycket utsläppen ska minskas. Sedan har branschen möjlighet att hitta de bästa lösningarna, svarar Per Bolund.

  Finns det biomassa så att det räcker i Sverige för att tillgodose behovet av biodrivmedel?

  – Vi har ökat tillväxten av skog under många år nu, så vi har mycket god kapacitet att tillverka hållbara biodrivmedel. Vi har också en situation där mycket lantbruksmark har lagts i träda, som kan användas för produktion av biobränslen. Så Sverige är lyckligt lottat när det gäller att ersätta fossila bränslen med egenproducerade biodrivmedel.

  Ytterligare ett fönster

  Utöver drivmedel som tillverkas av biomassa tillåter lagförslaget även så kallade elektrobränslen. Det är en teknik där elektricitet används för att spjälka vatten till vätgas, som sedan blandas med koldioxid till fordonsbränsle.

  – Det gör att man kan minska användningen av biomassa, samtidigt som man kan ta upp koldioxid från atmosfären, eller fånga in från bioeldade värmekraftverk och skapa ett hållbart kretslopp. Det öppnar ytterligare ett fönster för bolagen att minska utsläppen från bensin och diesel, säger Per Bolund.

  Förbudet mot att använda palmolja gäller även reduktionsplikten för flygbränsle som säljs i Sverige, som ska införas den 1 juli 2021.

  Skärpt reduktionsplikt

  Fram till 2030 ska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel minskas med 28 respektive 66 procent.

  Det ska ske genom en stegvis ökad inblandning av biodrivmedel från och med den 1 augusti 2021.

  För flygfotogen ska reduktionsplikten träda i kraft 1 juli 2021, och leda till en minskning av utsläppen med 27 procent 2030.

  Den 1 januari 2022 förbjuds biodrivmedel som baseras på palmolja eller palmoljerester.

  Källa: Regeringskansliet

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen