Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Entreprenad 30 juni 2017

  Ny studie visar att neonikotinoider skadar bin

  Betning med neonikotinoider i höstraps skadar både honungsbin och vilda bin visar ny internationell forskningsstudie. Resultaten ökar bevisen för att nuvarande EU-förbud är rätt, säger Riccardo Bommarco, professor på Sveriges Lantbruksuniversitet.

  FOTO: Marianne Lindberg

  I studien som publicerats i den ansedda tidskriften Science jämfördes höstrapsfält där utsädet betats med neonikotinoider med fält där utsädet var obetat. Både i Storbritannien och i Ungern påverkades honungsbina negativt under blomningen.

  I Ungern höll de negativa effekterna i sig och resulterade i 24 procent mindre kolonier nästa vår. I Tyskland såg man däremot inga negativa effekter. Resultaten visade även på att vilda bin påverkades negativt av neonikotinoider vilket också setts i tidigare svenska studier.

  Rester stannar länge

  Vidare fann man resthalter av imidakloprid, en neonikotinoid som inte var med i försöket och som varit borttagen från blommande grödor sedan förbudet infördes. Resthalter verkar alltså stanna kvar i naturen längre än man trott.

  – I de här nya studierna visar man på påverkan vid betydligt lägre halter än i våra försök i Sverige, och dessutom påverkades vissa honungsbin vilket vi inte såg, säger Riccardo Bommarco, professor i lantbruksentomologi på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

  I Sverige gjordes försöken i vårrapsfält, där halterna i grödan blir högre, eftersom tiden mellan sådd och blomning är kortare än för höstraps.

  Förbud minskar vårraps

  För fyra år sedan infördes ett EU-stopp mot användning av neonikotinoider i blommande grödor. Det har framför allt drabbat vårrapsodlingen i Sverige där arealen fallit dramatiskt. EU-kommissionen har lagt fram ett preliminärt förslag att man ska förbjuda neonikotinoider i alla grödor utom i växthusodling.

  – Den här studien lägger ytterligare större vikt i vågskålen för att det blir ett utökat förbud, säger Riccardo Bommarco.

  Dock skulle ett sådant förbud få stora konsekvenser för sockerbets- och potatisodlingen i Sverige där den här typen av insekticider skyddar mot en rad skadegörare tillägger han.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen