Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 20 juni 2017

  Livsmedelsstrategin i hamn

  Nu har Sverige en nationell livsmedelsstrategi. Riksdagen röstade igenom regeringens förslag med flera tillägg.

   Livsmedelstrategin klubbades i riksdagen under eftermiddagen.
  Livsmedelstrategin klubbades i riksdagen under eftermiddagen. FOTO: Ann Lindén

  Efter att en överenskommelse om de övergripande målen för den nationella livsmedelsstrategin nåddes av sju av riksdagens åtta partier i januari fick dagens omröstning i riksdagen knappast ett förvånande resultat. Målen röstades igenom.

  Oppositionen passade dock på att även få igenom flera så kallade tillkännagivanden till regeringen. I protest mot regeringens antagna mål för ekologisk produktion och konsumtion skickar riksdagen ett tillkännagivande om att det är konsumenternas efterfrågan som ska styra svensk livsmedelsproduktion, inte politiskt beslutade mål.

  Hela kedjan

  Riksdagen uppmanar också regeringen att säkerställa att hela livsmedelskedjan har goda företagsvillkor och att nationella regler som går längre än vad EUs lagstiftning kräver ska vara väl motiverade och grundligt prövade. Myndigheter som jobbar med företag i livsmedelskedjan bör ges ett främjandeuppdrag som slår fast att de inte bara ska se till att regler följs, utan även stötta företagen.

  Växtskyddsmedel

  Regeringen bör enligt riksdagen även se till att godkännandeprocessen för växtskyddsmedel är effektiva och förutsägbara och att livsmedelsexporten underlättas och främjas. Även regeringspartierna och Vänsterpartiet ställde sig bakom tillkännagivanden om att reglerna för distribution och försäljning av viltkött bör förenklas och att konsumenterna ska få lättare att göra hållbara val.

  De mål som nu antagits av riksdagen anger riktningen och ambitionen politiken har för svensk livsmedelsproduktion. Hur de målen bäst nås blir upp till framtida regeringar och riksdagar att besluta om.

  Livsmedelsstrategins mål

  Regeringen, Vänsterpartiet och Allianspartierna enades i januari om ett övergripande mål: En konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.

  Till det övergripande målet lades mål för tre strategiska områden: Regler och villkor, Konsument och marknad och Kunskap och innovation.

  LÄS MER: Vill inte se ekomål i strategin

  LÄS MER: Hon försvarar regeringens livsmedelsstrategi

  LÄS MER: Regeringen kritiseras för livsmedelsstrategin

  LÄS MER: Miljöministern vill ge mer till landsbygdsprogrammet

  LÄS MER: Ekomålen möter motstånd

  LÄS MER: Regeringen sätter mål för ekologiskt

  LÄS MER: Överenskommelse om livsmedelsstrategin

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen