Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Entreprenad 4 januari

  Lastbilsförsäljningen slog rekord 2018

  6 203 nyregistrerade tunga lastbilar och 56 617 lätta. 2018 innebar rekordförsäljning av lastbilar i Sverige – men för personbilarna gick det sämre, visar statistik från Bil Sweden.

  FOTO: IBL

  Ett starkt år med en viss nedgång mot slutet. Så lyder resultatet när nyregistreringen av last- och personbilar under 2018 summeras.

  I december inregistrerades 23 414 personbilar i Sverige, enligt siffror från SCB. Det är en nedgång med 33,8 procent jämfört med samma månad föregående år.

  Nedgången kan delvis förklaras med kalendereffekten, då december 2018 hade två färre registreringsdagar än december 2017.

  Totalt under 2018 minskade antalet nyregistreringar av personbilar med 6,9 procent från 2017.

  Antalet inregistrerade lastbilar uppgick samtidigt till 4 770 stycken i december, enligt SCB en minskning med 21,1 procent jämfört med samma månad föregående år. Registreringarna av lätta lastbilar, upp till 3,5 ton, uppgick till 4 114 stycken, en minskning med 23,3 procent. Registreringarna av tunga lastbilar uppgick till 656 stycken, en minskning med 3,2 procent.

  Rekordår för lastbilar

  Sett till hela året ökade däremot lastbilsförsäljningen, enligt Bil Sweden. Nyregistreringen av såväl tunga som lätta lastbilar nådde all time high och landade på 6 203 respektive 56 617. Hela 72 procent av de lätta lastbilarna registrerades innan bonus-malussystemet infördes.

  – Rekordnivåerna förklaras i huvudsak av en stark konjunktur som genererar ett stort behov av transporter. Omställningen mot en ökad e-handel innebär också ökat transportbehov. För lätta lastbilar var det ett turbulent år, med en mycket kraftig uppgång av registreringarna innan halvårsskiftet beroende på effekterna av bonus-malussystemet och därefter kraftig minskning under andra halvan av 2018, säger Anders Norén, teknisk chef på Bil Sweden, i ett pressmeddelande.

  Personbilsförsäljningen minskade däremot något på helårsbasis. Enligt Bil Sweden registrerades 353 666 nya personbilar 2018, en minskning med 6,8 procent jämfört med 2017. Andelen laddbara bilar, det vill säga elbilar och laddhybrider, ökade: från 5,1 procent 2017 till 8 procent 2018.

  – Vår prognos är att andelen laddbara bilar kommer att öka till 13 procent under 2019, säger Anders Norén.

  Relaterade artiklar

  Till toppen