Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Entreprenad 2 oktober 2019

  Här är det bara 74-tonnare som gäller

  Eklunds Åkeri i Moskosel var på direkt när det gick att köra 74-tonnare. Nu har företaget tagit steget fullt ut.

   Eklunds Åkeri i Moskosel har nu bara 74-tonnare förutom en 70-tons lastbil. – Visst kan vi bli tvungna att ta en omväg då och då eftersom vissa broar inte klarar kraven. Men eftersom vi får med oss mer så kvittar det, säger vd Anders Eklund.
  Eklunds Åkeri i Moskosel har nu bara 74-tonnare förutom en 70-tons lastbil. – Visst kan vi bli tvungna att ta en omväg då och då eftersom vissa broar inte klarar kraven. Men eftersom vi får med oss mer så kvittar det, säger vd Anders Eklund. FOTO: Sveaskog

  Mellan 20 000 och 22 000 mil per år rullar Eklunds åkeris 15 lastbilar, alla utom en är 74-tonnare.

  – Det går kanon. Jag tycker inte att det varit några problem. Visst kan vi bli tvungna att ta en omväg då och då eftersom vissa broar inte klarar kraven. Men eftersom vi får med oss mer så kvittar det, säger VD Anders Eklund.

   I norra Sverige har anpassningen till 74-tons lastbilar kommit längst, menar Anders Järlesjö, skogsteknisk chef på Sveaskog.
  I norra Sverige har anpassningen till 74-tons lastbilar kommit längst, menar Anders Järlesjö, skogsteknisk chef på Sveaskog. FOTO: Sveaskog

  Bilarna kör massa och timmer till fabriker i Norr- och Västerbotten. Drygt 30 procent av de statliga vägarna i länen är i nuläget tillåtna för ekipage med 74 tons totalvikt. Målet är att över 70 procent av landets vägar ska vara tillåtna för dessa ekipage 2029.

  De norra delarna har kommit längst när det gäller att anpassa det statliga vägnätet till de tyngsta ekipagen. Det menar Anders Järlesjö, skogsteknisk chef på Sveaskog.

  – Där har man tagit till sig frågan både tidigt och mest. När det gäller region Mitt är man på god väg och även region Syd har nu börjat titta på det.

   Varje bil i Eklunds åkeri rullar mellan 20 000 och 22 000 mil per år.
  Varje bil i Eklunds åkeri rullar mellan 20 000 och 22 000 mil per år. FOTO: Sveaskog

  Det är begränsningar på vägnät och broar som är den stora orsaken till att inte fler skogsåkare gått över till att köra 74-tonnare i större utsträckning menar han:

  – Det är inget snack om att de är effektivare. I och med att man får med sig mer på varje bil är det både transport- och miljöeffektivt. Och i och med att det är fler axlar på dessa fordon minskar också marktryck och därmed vägslitag.

  Sveaskog är också Sveriges största enskilda väghållare med ansvar för mer än 4 300 mil väg där varje kilometer är godkänd för 74-tonnare, enligt Anders Järlesjö.

  – Vi har också dialog med REV, Riksförbundet enskilda vägar, hela tiden. Även där är man positiv till dessa fordon i och med att det innebär mindre slitage och även färre antal bilar på vägarna.

  74-tonsfakta

  1 juli 2018 öppnades delar av vägnätet för den nya bärighetsklassen BK4, vilket gjorde det möjligt att köra lastbilar upp till 74 ton på 1 180 mil av de statliga vägarna.

  Hittills i år har ytterligare 450 mil godkänts för dessa ekipage. Vid årsskiftet är målet att över 2 000 mil ska vara tillåtna för tungviktarna och 2029 ska siffran vara 70 procent.

  Fordonen är inte längre än andra ekipage men har en extra axel på såväl bil som släp.

  Bränsleförbrukningen per transporterat ton minskar med omkring 10 procent vilket minskar utsläppen i motsvarande grad.

  Lastvikten för en 74-tonsbil är omkring 50 ton, jämfört med 40 ton 60-tonsbil är lastvikten omkring 40 ton.

  Källa: Vägverket, Skogforsk

  Tillåtet i Finland

  Den 1 oktober 2013 blev 76-tonsfordon godkända i Finland.

  Den har inneburit:

  • Minskade transportkostnader med 160 miljoner euro per år.

  • Minskat vägslitage motsvarande 6 miljoner euro på 20 års tid.

  • Minskning av CO2-utsläppen med upp till 250 000 ton per år vilket motsvarar 2 procent av de totala utsläppen från vägtrafiken, inklusive persontransporter.

  • Ökning av infrastrukturkostnader, bland annat förstärkning av broar och höjningar av låga passager, med 846 miljoner euro på 20 års tid.

  Källa: TFK – Transport Forsk AB

  Försäljningsfakta:

  Hittills i år har Scania sålt drygt 20 fordon (uteslutande skogsbilar) med specifikationen 8×4*4 (det vill säga en fyraxlig timmerbil där sista axeln är en styrd stödaxel, som drar ett femaxligt släp) i Sverige. Som jämförelse säljer Scania i Finland; trots att det är en mindre totalmarknad omkring 300 fordon per år i denna viktklass.

  Volvo har sedan 2017 sålt 690 lastbilar, varav 151 skogsbilar, som kan klara 74 tons totalvikt.

  Fakta: Scania, Volvo

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen