Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Entreprenad 8 november 2019

  Dubbla fraktavgifter förbjudet i lag

  Transportföretag som får statlig subvention för att transportera gods till och från Gotland får enligt lag inte ta mer betalt för dessa transporter än för motsvarande frakter på fastlandet. Det gör de ändå, visar ATL:s granskning.

   DB Schenker har ett procentpåslag för Gotland på 33 procent.
  DB Schenker har ett procentpåslag för Gotland på 33 procent. FOTO: Jeppe Gustafsson/IBL/TT

  Förbudet kallas högstprisreglering och är tydligt inskrivet i både lagtext och föreskrifter.

  Enligt Sjöfartsverkets föreskrift 1996:15 får inte transportören ”ta ut ett högre pris än vad han tillämpar i fråga om motsvarande transport på fastlandet”.

  Infrastrukturdepartementet har gått igenom de regler som gäller för den gotländska lastbilsfrakten.

  ”Syftet är att speditionsföretagen inte ska debitera sina kunder de merkostnader som uppkommer genom att gods fraktas till och från Gotland med färja”, skriver Axel Eriksson på Infrastrukturdepartementet i ett mejl till ATL.

  Läs också: Bolag tjänar miljoner på okänt frakttillägg

  Tar ut extra avgifter

  Men det gör speditionsfirmorna. Som ATL tidigare berättat tillämpar DB Schenker och DSV ett Gotlandstillägg, som tvingar fastlänningar att betala 0,4 procent extra för att finansiera frakterna till och från Gotland. Enligt tidigare uppgifter i ATL har även DHL tillämpat ett sådant tillägg – en uppgift de nu tillbakavisar.

  Totalt kan avgifterna ge fraktföretagen upp till 100 miljoner kronor per år.

  Villkoret är att frakterna inte ska kosta mer mellan Gotland och fastlandet. Ändå tas extra avgifter ut av gotlänningarna.

  DB Schenker har ett procentpåslag för Gotland på 33 procent samt tar ut ett ortstillägg för Gotland på 80–1 715 kronor per sändning, beroende på hur tungt godset är.

  Läs också: De finansierar transporterna till Gotland

  DHL höjde påslaget i år

  DSV har enligt sin prislista antingen 20 eller 30 procents påslag för frakter som går till och från Gotland, beroende på vilket fraktavtal som tillämpas.

  DHL höjde den 1 november sitt påslag för transporter till och från Gotland från tidigare 38 procent till 45 procent.

  Vad ATL har kunnat se har mångmiljonsubventionen i sin nuvarande form aldrig prövats rättsligt. Men att det finns en straffsanktion framgår tydligt av den förordning som föreskriften bygger på: bryter man mot föreskriften blir det böter.

  – Vad gäller frågan om ifall en viss prissättning är i enlighet med reglerna, hänvisar vi till att det är de rättsvårdande myndigheterna som prövar överträdelser av regler, säger Axel Eriksson på Infrastrukturdepartementet till ATL.

  Enligt en statlig utredning om Gotlandstrafiken som lades fram 1995 – innan den föreskrift som gäller nu skrevs – inleddes en förundersökning mot dåvarande Bilspedition (numera tyskägda DB Schenker) för att företaget börjat ta ut 5 procent extra för transporter till och från ön. Brott kunde dock inte styrkas eftersom det inte gick att fastställa ett entydigt fraktpris på fastlandet att jämföra med, varpå förundersökningen lades ner.

  Tycker inte de gör fel

  Hur rättsläget ser ut i dag är det knappast någon som vet. Men speditörerna anser inte att de gör något fel genom att ändå ta extra betalt av frakter till och från Gotland.

  Pierre Olsson, kommunikationschef på DB Schenker, skriver:

  ”Självklart bryter vi inte mot lagen. Vi tar ut ett tillägg för transporter till Gotland, det är helt riktigt. Men det gör vi även på andra orter och regioner, till exempel Stockholm, för att täcka de extra kostnader vi har i samband med leveranser dit.”

  DSV har inte velat svara på några frågor alls. DSV Roads marknadsföringsspecialist Charlotta Tholén Hoffmann skriver att bolaget ”känner inte igen oss i era egna slutsatser och beskrivningar” och i övrigt inte har några kommentarer.

  Lagarna som ger företag rätt att beskatta fraktköpare men förbjuder högre fraktpriser på Gotland

  • Detaljerna finns i en föreskrift från Sjöfartsverket (SJÖFS 1996:15) som beslutades den 25 november 1996: ”Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter om högsta pris för vissa lastbilstransporter till och från Gotland mm.”

  Första paragrafen förbjuder högre pris för gotlänningar:

  1 § Den som yrkesmässigt bedriver eller förmedlar uppdrag avseende inrikes fjärrtransport av gods med lastbil till och från Gotland får, om det för transporten utgår statligt ekonomiskt stöd i någon form, inte ta ut ett högre pris än vad han tillämpar i fråga om motsvarande transport på fastlandet.

  Andra paragrafen innehåller detaljer om beräkningsgrunder.

  Tredje paragrafen ger rätt att ta ut extra pengar från fraktkunder på fastlandet:

  3 § Den som regelbundet bedriver inrikes fjärrtrafik till och från Gotland får ifråga om all inrikes fjärrtrafik ta ut ett pristillägg med högst 0,4 procent på nettofraktsumman i varje enskilt fraktavtal.

  • Föreskriften bygger i sin tur på en förordning (1979:1036) som säger att Sjöfartsverket får föreskriva ett högsta pris för fjärrtransporter av gods med lastbil till eller från Gotland (§1), och att verket får föreskriva ett högsta pristillägg i den totala fjärrtrafiken (§2). Där står också att den som bryter mot någon föreskrift som har beslutats med stöd av denna förordning döms till böter (§3).

  • Förordningen hänvisar till en lag (2000:1377) om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter:

  För att åstadkomma en utjämning av taxorna för inrikes fjärrtransporter av gods med lastbil till eller från Gotland får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva ett högsta pris för sådana transporter. Därvid får det också föreskrivas ett högsta pristillägg i den totala inrikes fjärrtrafiken för att kompensera transportföretagen för det ekonomiska bortfall som kan uppstå med anledning av transporter till eller från Gotland.

  Relaterade artiklar

  Till toppen