Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Entreprenad 3 juni 2020

  ABSE 20: Nya spelregler för skogsbranschen på plats

  De nya allmänna bestämmelserna för landets skogsentreprenörer och deras uppdragsgivare är klara. Nu är det tydligare och jämnare spelregler, menar parterna.

   De nya bestämmelserna är en seger för skogsbranschen som helhet, menar Skogsentreprenörernas ordförande Kolbjörn Kindströmer. Tidigare hade beställarna en fördel men nu är villkoren jämna, enligt honom.
  De nya bestämmelserna är en seger för skogsbranschen som helhet, menar Skogsentreprenörernas ordförande Kolbjörn Kindströmer. Tidigare hade beställarna en fördel men nu är villkoren jämna, enligt honom. FOTO: Härje Rolfsson

  De nya allmänna bestämmelserna för skogsentreprenad, ABSE 20, är grunden i APSE (Avtalspaket för skogsentreprenad) – det avtalspaket som styr affärsförhållandena mellan beställare och utförare. Det tidigare avtalspaketet togs fram 2009. En kommitté med representanter från 15 bolag och organisationer i beställar- och entreprenörsled som hanterar cirka hälften av Sveriges årliga virkesskörd, står bakom arbetet med den nya skrivningen.

  Har gått förhållandevis lätt

  Arbetet med de nya bestämmelserna har tagit ett år. Anna Björk som varit en av branschorganisationen Skogsentreprenörernas representanter tycker arbetet varit omfattande. Men då alla parter velat framåt har det gått förhållandevis lätt:

  – Jag är jättenöjd, inte minst med att stilleståndsfrågan nu är en del i de allmänna bestämmelserna. 

  Överlag tycker hon att de nya bestämmelserna är mer balanserade med tydligare ansvar åt båda hållen.

  ABSE 20 lanseras nu men det betyder inte att arbetet är klart. I höst startar jobbet med att uppdatera övriga delar i APSE, som bland annat rymmer kontraktsmallar för markberedning, föryngring, röjning och drivning.

  ”Seger för branschen”

  Skogsentreprenörernas ordförande Kolbjörn Kindströmer är också nöjd med de nya skrivningarna:

  – De är en seger för skogsbranschen. Tidigare hade beställarna en fördel men nu är villkoren jämna. Men det jag tycker är mest fantastiskt är med vilket samförstånd från båda parter det tagits fram.

  Hur länge tror du de här bestämmelserna kommer att leva?

  – Svårt att svara på, men vi har försökt flytta så mycket som möjligt av det som påverkas av den föränderliga värld vi verkar i från de allmänna bestämmelserna till mallarna. Just för att det ska kunna leva så länge som möjligt.

  Lättjobbade

  Erik Viklund, skogsvårdschef på Mellanskog och ordförande i APSE-kommittén, håller med Kolbjörn Kindströmer om att de nya bestämmelserna ger bättre balanse mellan parterna.

  ”De nya skrivningarna har ett tydligare fokus på både beställarens och entreprenörens ansvar. Ambitionen från båda parter har varit att få till bestämmelser som är mer professionella och lättjobbade och det tycker jag att vi har lyckats med”, säger han i ett pressmeddelande.

  Arbetet har koordinerats av Skogforsk. Anders Mörk, är forskare där samt sekreterare i APSE-kommittén. Han understryker vikten av att de allmänna bestämmelserna nu uppdaterats och förtydligats:

  ”Det är viktigt att parterna i en affärsuppgörelse vet vilket ansvar var och en har och att man på det sättet känner en trygghet och får lättare att fatta beslut i vardagen. Resultatet blir i praktiken färre misstag. Och när misstag trots allt begås blir det lättare att utreda och klargöra ansvarsfrågan”, säger han i ett pressmeddelande.

  Parterna:

  Följande bolag och organisationer har representanter i APSE-kommittén: Sveaskog, SCA, Holmen, Billerud Korsnäs, Norra Skog, Mellanskog, Skogssällskapet, Moelven Skog, AB Karl Hedin, Skogsentreprenörerna, Svensk Skogsservice, Skogsentreprenad AB Bröderna Nilsson, Anders Öhman Skog AB och Skogforsk.

  Nyheterna:

  De viktigaste nyheterna i ABSE 20 jämfört med föregångaren ABSE 09:

  • Entreprenören ska, om inte annat överenskommits, få stilleståndsersättning under vissa förutsättningar, men blir samtidigt skyldig att utföra andra arbetsuppgifter åt beställaren under stilleståndsperioden. Bestämmelsen är ny.

  • Entreprenören och beställaren ska ersätta varandra för skada som uppkommit på grund av vårdslöshet. Tidigare gällde detta enbart entreprenören.

  • Lönekostnader vid exempelvis utbildning hos beställaren ska tas av entreprenören i den utsträckning som parterna kommer överens om. Tidigare skulle kostnaden tas av entreprenören i upp till fem arbetsdagar.

  • Samråd ska hållas vid särskilda händelser och dessutom vid fler händelser än skogsbrand.

  • Entreprenören ska kunna lita på uppgifter som lämnats av beställaren och därmed inte ha skyldigheten att granska lämnade uppgifter.

  • Vilka brandskyddsåtgärder som ska vidtas flyttas från ABSE till APSE. Därmed kan parterna själva anpassa åtgärderna och hur ansvaret ska fördelas.

  • Entreprenören är skyldig att teckna trafikförsäkring också för sådana maskiner där det inte är ett lagkrav.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen