Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Entreprenad 10 januari

  Upp till 90 procent av stulna fordon förs utomlands

  I en ny rapport konstaterar Trygghetskommissionen att mer måste göras mot de internationella ligor som ligger bakom flera stöldbrott i Sverige. Enligt siffror från rapporten förs 70-90 procent av alla stulna maskiner och fordon utomlands.

   Enligt Trygghetskommissionens rapport måste polisen stärka insatserna mot personer som redan finns i landet och hjälper ligorna med lagringsplatser, spaningar och boende.
  Enligt Trygghetskommissionens rapport måste polisen stärka insatserna mot personer som redan finns i landet och hjälper ligorna med lagringsplatser, spaningar och boende. FOTO: Mostphotos

  Trygghetskommissionen är ett initiativ från branschorganisationen Svensk Försäkring och startades 2017. Enligt kommissionens senaste rapport, som bygger på statistik från Larmtjänst, förs mellan 70 och 90 procent av de fordon som stjäls i Sverige – och det som stjäls ur fordon – utomlands.

  – Ett område där vi noterat särskild aktivitet från stöldligorna gäller entreprenad- och jordbruksmaskiner. De forslas ur landet för avyttring i andra länder. Det är förvånande att det är möjligt att föra ut värdefulla och skrymmande maskiner utan att det upptäcks, skriver Fredrik Reinfeldt, ordförande i Trygghetskommissionen, i ett mejl till ATL.

  Välutvecklad affärsverksamhet

  I den nya rapporten menar Trygghetskommission att stölderna som utförs av internationella ligor är noga planerade. Ligorna jämförs med välutvecklade affärsverksamheter.

  – Flera försäkringsbolag och andra intressenter beskriver växande problem med internationella stöldligor. De menar att ju mindre som görs för att stävja stöldligorna, desto mer etablerar de sig. Kunskapen om stöldligorna, och därmed också fakta om deras utbredning, behöver fördjupas, skriver Fredrik Reinfeldt.

  Traktorer kunde skickligt märkas om

  Ett exempel som lyfts fram i rapporten är traktorstölder av märket John Deere, där man år 2015 kunde rapportera 49 stycken stulna John Deere-traktorer. 20 av dem har ännu inte hittats. Traktorerna fördes utomlands och deras spårningsidentifikation märktes om på ett mycket skickligt sätt som gjorde det svårt att misstänka oegentligheter.

  ”Enligt uppgift hade de sålts till normala marknadsvärden till helt ovetande kunder. Stölderna skedde i stötar om 2-3 maskiner åt gången i samma geografiska område och traktorernas storlek innebär att de måste har körts från platsen och vidare på öppna trailers”, skriver Trygghetskommissionen i rapporten.

  Mer insatser mot ankarplatser och ankarpersoner

  I rapporten riktas kritik mot polisen. Trots att flera insatser gjorts mot ligorna är det inte nog och mer fokus borde ligga på det som rapporten kallar för ankarpersoner och ankarplatser, skriver kommissionen.

  Enligt rapporten går stölderna ofta till på följande sätt: En beställare utomlands anlitar utförare för att begå stölderna. Efter att utförarna tagit sig till Sverige får de hjälp av så kallade ankarpersoner – personer som sedan tidigare är etablerade i Sverige. Dessa personer har dels gjort spaningar på stöldgods, dels ordnat lagringsplats för stöldgodset samt bostäder åt utförarna. Dessa platser kallas för ankarplatser.

  Dessa – ankarpersonerna och ankarplatserna – måste polisen fokusera mer på, anser Trygghetskommissionen. Riktade insatser för att komma åt ankarpersoner och kartlägga var ankarplatserna kan finnas krävs, skriver kommissionen i rapporten. Inte minst då utövarna, de som stjäl, ofta lämnar landet snabbt och är svåra för polisen att hålla koll på medan ankarpersonerna finns kvar i Sverige under en längre tid och är lättare att kartlägga.

  Trygghetskommissionen menar även att tullens kontroller måste förbättras och föreslår att tullen ska ges större befogenheter.

  – Vi menar att såväl utförselkontrollerna som kraven på förbättrad märkning från producenterna måste till för att ändra på det. Regeringen har gett ett uppdrag som bland annat öppnar för att utöka tullens befogenheter att agera mot utförsel av stöldgods. Det behöver genomföras, skriver Fredrik Reinfeldt.

  Är Sverige mer utsatt av ligor än andra europeiska länder?

  – Det kan vi tyvärr i nuläget inte svara på, avslutar Fredrik Reinfeldt.

  Uppskattad andel stöldgods som förs utomlands

  Typ av brott Andel som förs utomlands

  Inbrott/stöld/rån 30–50 procent

  Cykelstöld 2–15 procent

  Stöld båt/båtmotor 70–90 procent

  Stöld av/ur fordon 70–90 procent

  Källa: Larmtjänst

  Relaterade artiklar

  Till toppen