facebooktwittermail d

Enskilda vägar borde vara statens ansvar

Det är ett samhällsintresse att även mindre vägar på landsbygden underhålls väl. Landsbygdspartiet oberoende anser att det är dags att staten tar sitt ansvar för de enskilda vägarna.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Sista delen av vägen till sommarstugan, de där fyra kilometerna asfalterad väg genom byn, är en enskild väg alla i ”byn” betalar enskilt för och driver en ideell vägsamfällighet för att kunna sköta om. Vägen går rakt genom byn hundratals människor bor året runt.

Runtom i Sveriges landsbygd ser det likadant ut. Asfalterade vägar genom byarna är privatfinansierade. Inte för att någon som bor där vill finansiera vägen, men för att staten inte vill sköta om vägarna. Staten hävdar att vägen inte har något allmännyttigt värde längre. Därför ska vi som kör på den ansvara för den, administrera den och betala för den.

Men där har staten fel. Det ligger självklart i allmännyttans intresse att folk som bor utmed dessa småvägar kan ta sig till sitt arbete eller sin skola.

Det är även allmännyttigt med de bilburna turisterna som besöker Sverige, turister som sprider importerade pengar omkring sig och gynnar statskassan när de rullar fram på dessa småvägar som de älskar.

Självklart borde det ligga i statens intresse att brandkåren har framkomliga vägar när det uppstår brand i dessa samhällen. Det är sannerligen en del av allmännyttan, även om staten tydligen inte delar den uppfattningen.

Detsamma gäller postutdelningen. Kan det vara del i allmännyttan att deklarationsblanketter och valsedlar når ut till alla som bor utmed småvägarna? Som det verkar nu har statsapparaten inget intresse av att folk som bor utmed småvägar alls ska vara del av samhället.

I Landsbygdspartiet oberoende arbetar vi för att staten ska återta ansvaret för de enskilda vägarna, det finns inte ideella krafter till att sköta dessa vägar längre. Det är dessutom ekonomiskt fördelaktigt att samordna skötseln av alla dessa vägar.

För Landsbygdspartiet oberoende:

Thor Wallgren, småföretagare, Hällefors

Partistyrelsen med partiordförande Erika Sörengård, Ervalla