facebooktwittermail

Enskilda skogsägare röjer mer

De äger bara 50 procent av skogsmarken - men röjer mest. Skillnaden i röjningsaktivitet mellan olika ägarkategorier förklaras inte av olika ägarandel.

Mellan 2014 och 2016 stod de enskilda skogsägarna för nästan 70 procent av röjningsarealen. Detta trots att de bara äger 50 procent av skogsmarken.