facebooktwittermail d

Enorm solpark prövas i högsta instans

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har beviljat prövningstillstånd för den drygt 230 hektar stora solparken i Svedberga utanför Helsingborg.

använd till solcellsjobb 220407

LINKÖPING 20200702 Sveriges hittills största solcellspark kan börja producera el. En solig sommardag beräknas den ge el motsvarande årliga hushållselen hos 18 villor eller 36 lägenheter. Foto Jeppe Gustafsson / TT / Kod 71935
Mark- och miljööverdomstolen har beviljat prövningstillstånd för den 230 hektar stora solparken i Svedberga utanför Helsingborg. Tre år efter ansökan ska det bli ett slutligt ja eller nej. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

European Energy fick först nej av Länsstyrelsen i Skåne, som regelmässigt säger nej till större parker som tar jordbruksmark i anspråk. Men bolaget överklagade till Mark- och miljödomstolen i Växjö, som i höstas sade ja till projektet.

– Mark- och miljödomstolen i Växjö ansåg i sin dom att de skyddsåtgärder och anpassningar som European Energy har föreslagit till skydd för naturmiljön är tillräckliga, säger Peter Braun, projektchef i Sverige.