facebooktwittermail d

Enklare regler för naturskydd

Skogsstyrelsen har tagit fram nya föreskrifter till §30 i skogsvårdslagen. Reglerna ska vara enklare, tydligare och upplevas som mer ändamålsenliga.

Skogsbruket har svårt att förstå Skogsstyrelsens tolkning av lagen, vilket gör att 29 procent av hyggena inte klarar lagens krav på miljöhänsyn.ATL.nu