facebooktwittermail d

Grossisterna: "Lågt intresse från kunderna"

God tillgång men höga priser och svalt intresse från kunderna. Sveriges tre största livsmedelsgrossister svarar på ATL:s enkät om försäljningen av vildsvinskött.

Frågor

1. Hur mycket vildsvinskött såldes totalt i era livsmedelsbutiker 2017?

2. Från vilka länder kommer vildsvinsköttet i era butiker?

3. Hur har försäljningen av vildsvinskött utvecklats de senaste åren?

4. Vad anser ni om prisnivån och tillgången på svenskt vildsvinskött?

5. Vilket viltslag säljer ni mest av?

6. Vad krävs för att öka försäljningen av svenskt vildsvin, enligt er?

AXFOOD (Willys och Hemköp) Claes Salomonsson, presschef

1. Knappt 4 ton.

2. Vildsvinsköttet är skjutet, styckat och paketerat i Sverige.

3. Jämfört med föregående år har vi nästan dubblerat volymen, men det är fortfarande från mycket små tal.

4. År 2017 sänkte vi priserna på vildsvin, vilket gav utslag snabbt på volymen. Men det finns helt klart potential att sälja mer.

5. Älg, den står för ca 65 procent av all viltförsäljning hos oss.

6. Pris är en hygienfaktor och kan vi erbjuda produkter med ett attraktivt pris attraherar vi fler nya konsumenter.

Claes Salomonsson är presschef på Axfood som levererar till Hemköp och Willys.
Claes Salomonsson är presschef på Axfood som levererar till Hemköp och Willys.

COOP, Tobias Rydergren, presschef

1. Cirka 2 ton.

2. Sverige och det gäller både färskt och fryst.

3. Den har legat stadigt på samma nivå.

4. Prisnivån är relativt hög och det hämmar försäljningsutvecklingen. Tillgången är god.

5. Älg.

6. Prisnivån ett hinder sedan behöver också konsumenterna mer kunskap om vildsvinskött i hur man tillreder det och med inspiration med recept.

Tobias Rydergren, presschef på Coop.
Tobias Rydergren, presschef på Coop.

ICA, Ola Fernvall, chef extern kommunikation

1. Vi vill inte lämna ut några siffror men det rör sig om väldigt små volymer.

2. 1CA Sveriges sortiment har svenskt ursprung. Det kan finnas ICA-butiker som köper vildsvin från andra leverantörer.

3. Relativt oförändrad och det är tyvärr ganska låg efterfrågan på produkterna.

4. Det är höga inköpspriser och därför är priset till konsument ganska högt. Vi tror att prisnivån är en av anledningarna till den låga efterfrågan.

5. Älg, hjort och ren är de viltslagen som vi säljer mest av när det gäller ej processat kött.

6. Det är ojämn tillgång i dag. Butikerna måste kunna lita på att de får köttet de beställer och det måste också bli en mer attraktiv prisbild så att fler kunder vågar testa vildsvin.

Ola Fernvall, chef extern kommunikation på ICA.
Ola Fernvall, chef extern kommunikation på ICA.