facebooktwittermail

”Annat klövvilt är minst lika intressant som älgen”

I Mark Västra har älgskötselområdets samråd blivit ett forum som driver utvecklingen mot något som både jägare och markägare kan vara nöjda med. ATL har frågat skogsägare och förvaltare hur de tycker att viltförvaltningen fungerar.

Medlemmar av Västra Mark 1:a älgskötselområde ute i skogen.
På exkursion i skogen i anslutning till samrådsmöte i Västra Mark 1:a älgskötselområde. FOTO: ULF ARONSSON

ATL frågade runt bland deltagarna på samrådsmötet för Västra Marks och Horred-Öxnevalla-Istorps älgskötselområden om deras syn på viltförvaltningen. 

1. Fungerar älgförvaltningen som det var tänkt?

2. Kan olika intressen göra sig hörda?

3. Behövs flerartsförvaltning?