facebooktwittermail d

”Annat klövvilt är minst lika intressant som älgen”

I Mark Västra har älgskötselområdets samråd blivit ett forum som driver utvecklingen mot något som både jägare och markägare kan vara nöjda med. ATL har frågat skogsägare och förvaltare hur de tycker att viltförvaltningen fungerar.