facebooktwittermail d

Enkät: Höga priser påverkade verksamheten mest i fjol

Det är de kraftigt stigande priserna på insatsvaror som är den faktor om påverkat lantbruksföretagarna allra mest under 2021. Ju större produktion desto större genomslag av prisökningarna, visar svaren i Landshypoteks enkätundersökning.