facebooktwittermail d

Enighet om marknadsstärkande åtgärder

EU:s jordbruksministrar är eniga om att lagförslag om att öka bondens förhandlingsutrymme i livsmedelskedjan ska utredas vidare.

Rådsslutsatser om lantbrukarnas ställning i livsmedelskedjan kunde antas på dagens jordbruksministerråd. Ett kompromissförslag från Tyskland vann över samtliga 28 medlemsländer, ett krav för att rådsslutsatser ska kunna antas.

Rådsslutsatserna slår fast att först ska effekterna av eventuell EU-gemensam lagstiftning analyseras, och nationella regelverk granskas. När det är gjort kan frågan om eventuell lagstiftning övervägas. Hårdare krav på lagstiftning hade bland andra Sverige inte kunnat gå med på.

Rådsslutsatser har ingen tvingande effekt, men ger EU-kommissionen en stark signal om vilka initiativ medlemsländernas regeringar vill se.

Det var för en dryg månad sedan som en specialtillsatt expertgrupp föreslog EU-lagstiftning om bland annat kontraktsvillkor och prisrapportering.