facebooktwittermail d

Enig handel: "svenskmärkning i år"

En gemensam svenskmärkning för charkuterivaror ska presenteras i år. Det enades detaljhandeln och den svenska köttbranschen på onsdagen efter ett möte hos LRF. - Det är oerhört glädjande, kommenterar LRF:s förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

Under en hearing med LRF och Svensk Kött på onsdagen utfäste ICA, KF, Axfood och Bergendahls målet att presentera en svenskmärkning för charkuterivaror under 2011, enligt ett pressmeddelande.

Eniga står detaljhandeln, LRF, Scan och den svenska köttbranschen. Branschorganisationen Svenskt Kött ska tillhandahålla en märkning.

På charkuterivaror som smörgåspålägg saknas ofta ursprungsmärkning något konsumenterna efterfrågar, och med satsningen som aktörerna kallar "Märkeslyftet", ska det förändras.

Branschorganisationen Svenskt Kött tror satsningen kan innebära en vändning för köttbönderna. LRF menar att märkningen kan innebära skillnaden mellan överlevnad och nedläggning för hundratals gårdar, och även att svenskmärkningen kan öka efterfrågan.

- Det är oerhört glädjande att handeln och köttbranschen delar uppfattningen att det måste bli tydligare för konsumenterna var köttet kommer ifrån. Överenskommelsen är ett stort framsteg som, gagnar både konsumenter och bönder, säger Lars-Göran Pettersson ordförande för LRF i pressmeddelande.

Kenneth Bengtsson, vd på Ica säger sig vara positiv till det gemensamma initiativet.
Enligt Mats Sjödahl, inköpsdirektör på Axfood ser man en stark efterfrågan på svenskproducerade charkuterivaror av hög kvalitet.

- Genom märkningen kan konsumenterna aktivt välja svenskproducerat, enligt Mats Sjödahl inköpsdirektör på Axfood.

Bergendahl Foods vd Peter Lund ser märkeslyftet som positivt för både konsument och producent.
Före sommaren ska parterna presentera en ny märkning. ATL.nu