facebooktwittermail d

Engagerade markägare når resultat

BROAKULLA

Skogsintressegruppen i Nybro i Småland har jobbat i 17 år på att nå en balans mellan skog och vilt. Än är det långt kvar till målet, men i fyra markägarstyrda älgskötselområden finns framgångar.