facebooktwittermail d

Replik: ”Vill du förändra LRF – engagera dig”

Även om du inte kan plöja med en Audi så kommer förtjänsten från LRF Samköps affärer dig till del, genom den vinst som Samköp levererar. Det skriver LRF:s vice ordförande Åsa Odell i en replik.

Vill man förändra något inom LRF, så är bästa sättet att engagera sig, skriver Åsa Odell. FOTO: HANS DAHLGREN

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Replik på debattartikel ”För vem finns LRF till?”

LRF arbetar med frågor både på lång och kort sikt. Krispaketet som vi fick igenom på 3,1 miljarder kronor, är ett exempel på en kortsiktig fråga. Där och då var det nödvändigt, att på grund av de kraftigt höjda kostnaderna.

På lång sikt arbetar vi för genomgripande och framtidsinriktade reformer, för att stärka konkurrenskraften för svenskt lantbruk. Exempel på detta är dels en gedigen reformagenda, och ett energipaket så att lantbrukare kan producera och ha tillgång till leveranssäker och billig energi som vi har presenterat för regeringen.

Vi har nyligen även lämnat över våra viktigaste förslag till en uppdaterad livsmedelsstrategi till landsbygdsministern, där regelförenklingar, ökad lönsamhet på gårdsnivå och stärkt attraktionskraft är viktiga områden.

LRF har en stabil ekonomi, som bygger på tre ben. Medlemsavgifter, avkastning från dotterbolag samt avkastning från vår finansförvaltning. Dessa intäkter tillsammans används för att skapa medlemsnytta.

Dotterbolagen styrs med ägarviljor, med mål för såväl strategiska som ekonomiska mål. Även om du inte kan plöja med en Audi så kommer förtjänsten från LRF Samköps affärer dig till del, genom den vinst som Samköp levererar, där finns också flera medlemsrabatter som en lantbrukare har nytta av.

LRF kan alltid kan bli bättre och effektivare. Just nu arbetar vi med hur vi kan genomföra en förenkling av LRF:s föreningsstruktur och samtidigt stärka det näringspolitiska arbetet på kommunal nivå. Debatten har varit mycket aktiv under vintern, vilket är positivt, och till riksförbundsstämman läggs nu ett förslag till inriktningsbeslut för att stärka organisationen framåt.

Vill man förändra något inom LRF, så är bästa sättet att engagera sig, fortsätta att vara medlem, förtroendevald, lämna in motioner, och vara aktiv i den demokratiska processen.

Det är när vi i LRF tillsammans, och med andra, samarbetar och driver frågor, som vi skapar möjligheter för att göra skillnad för våra medlemmar.