facebooktwittermail d

Energiinvesteringar som betalar sig

Är det lönt att byta till lågenergilampor eller pelleteldning? Räkna på det med en enkel kalkylmodell, föreslår Energimyndigheten.

Lågenergilampor kostar betydligt mer än traditionella volframlampor men blir ljuset för den skull dyrare? Det beror på, anser Energimyndigheten, som i rådande energikostnadsläge råder oss att räkna efter.

Kalkylen är tämligen enkel. Den innefattar investeringskostnad och driftkostnad, det vill säga priset på elektriciteten med kalkylpriset 1 krona per kilowattimme.

Ersätta


Energimyndighetens exempel på att ersätta en traditionell 60 Watt glödlampa är dels en 42 Watt halogenlampa, dels en 12 Watt lågenergilampa. En drifttid på 10 000 timmar kräver 4 halogenlampor à 15 kronor och en total investering på 60 kronor. El för 10 000 timmar kostar 420 kronor. Summa kostnad 480 kronor.

Samma drifttid klarar en enda lågenergilampa. Den kostar litet mera, 25 kronor, men nöjer sig med el för 120 kronor. Totalt 145 kronor alltså.

80 kronor


Att fortsätta belysa med volframlampor på 60 Watt i 10 000 timmar skulle kosta runt 80 kronor för glödlamporna, om man i dag får tag på dem, och 600 kronor för ljuset. Totalt cirka 680 kronor.

På liknande sätt kan man räkna på vad det kostar att byta sin oljepanna mot en pelletpanna. En investering på 100 000 kronor kan beräknas vara återbetald på 7 år genom att man sparar bränsle för 14 000 kronor per år med ett oljepris på 11 000 kronor per kubikmeter och ett pelletpris på 8 000 kronor per ton. Jan Vainult