facebooktwittermail d

”Energigrödor centrala i klimatomställningen”

Ett fossiloberoende svenskt lantbruk förutsätter en ökad användning och produktion av grödbaserade biodrivmedel. 

Tendensen inom EU går dock mer eller mindre i motsatt riktning. I förslaget till EU:s reviderade förnybarhetsdirektiv vill EU-kommissionen begränsa användningen biodrivmedel från åkermark.