facebooktwittermail

”Energigrödor centrala i klimatomställningen”

Ett fossiloberoende svenskt lantbruk förutsätter en ökad användning och produktion av grödbaserade biodrivmedel. 

Tendensen inom EU går dock mer eller mindre i motsatt riktning. I förslaget till EU:s reviderade förnybarhetsdirektiv vill EU-kommissionen begränsa användningen biodrivmedel från åkermark. 

Närbild, fält med rörflen.
Det är uppenbart att kärnan i svenskt jordbruks klimatomställning är ökad produktion av energigrödor och användning av biodiesel från åkrar, skriver Greger Ekman. Arkivbild. FOTO: TORBJÖRN ESPING

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Även EU:s taxonomi för hållbara investeringar behandlar grödbaserade biodrivmedel styvmoderligt. Sverige kan inte acceptera denna utveckling i Bryssel samtidigt som jordbruksmark tas ur drift i Sverige.