facebooktwittermail d

Energikrisen väcker intresset för äldre vindkraftverk

Ett kraftigt ökat behov av el i Sverige samtidigt som Europa ska sluta använda rysk gas banar vägen för nyinvesteringar i bondens gamla vindkraftverk.

Vindkraftverk vid en gård, med jordbruksmark i förgrunden.
Vindkraftverk i Ås nära Grästorp i Västergötland. Arkivbild. FOTO: LARS VERNERSSON

På knappt 15 år har vindkraften gått från att stå för mindre än en procent till en femtedel av Sveriges elproduktion förra året. Tillväxten ser dock ut att stanna av de närmaste åren på grund av allt färre tillstånd när allt fler kommuner säger nej till ny vindkraft.