facebooktwittermail d

”Högsta prio är att få reda på smittans utbredning”

Lantbruket får anpassa sig efter avspärrningarna i Västmanland. Maskiner och redskap som lämnar området ska tvättas och skogsbruk är inte tillåtet. Men glädjande nog finns inga större grisgårdar i området.