facebooktwittermail

Enbart gmo-fritt till Scans grisar

Från och med 1 maj ändrar Scan foderreglerna för grisleverantörer - och det blir enbart tillåtet med gmo-fritt foder till alla suggor, smågrisar och slaktgrisar.

Från och med 1 september ska alla djur Scan köper in vara uppfödda på gmo-fritt foder.

Scan släppte kravet på gmo-fritt foder för omkring fem år sedan och i dag föds cirka 80 procent av företagets grisar upp på gmo-fritt foder. Cirka 20 procent återstår alltså, vilket gör att förändringen inte är så stor för merparten av Scans leverantörer, skriver Scan i ett pressmeddelande.

Scan gör förändringen för att tillgodose kundernas krav på att köpa kött från grisar uppfödda på gmo-fritt foder, enligt egen utsago.

Nöt- och lammfoder är sedan tidigare gmo-fritt. ATL.nu