facebooktwittermail

”Ensidigt negativ beskrivning av mångfalden”

Den ensidiga beskrivningen av ett dåligt tillstånd för mångfalden i skogen stämmer inte med fakta, enligt Skogsindustrierna. Samtidigt lanserar de sina åtaganden för ökad biologisk mångfald men också förväntningarna på politiska beslut.

FOTO: ULF ARONSSON

Debatten om skogen har intensifierats och tar även större plats i media. Men enligt Skogsindustrierna är beskrivningen av den biologiska mångfalden i skogen ensidigt negativ och ofta präglad av värderingar snarare än fakta.