facebooktwittermail d

”Ensidigt negativ beskrivning av mångfalden”

Den ensidiga beskrivningen av ett dåligt tillstånd för mångfalden i skogen stämmer inte med fakta, enligt Skogsindustrierna. Samtidigt lanserar de sina åtaganden för ökad biologisk mångfald men också förväntningarna på politiska beslut.