facebooktwittermail d

En tredjedel mindre spannmålsskörd i år

Årets spannmålsskörd blev 29 procent mindre än i fjol. Sämst gick det för vårvete, vårkorn och havre, enligt Jordbruksverket.